Š. m. balandžio 4 d. įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos tarybos naujosios kadencijos pirmasis posėdis.  2016-2018 m. Asociacijos taryboje dirbs dr. Roma Kriaučiūnienė (VU UKI direktorė), Irena Navickienė (LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto vedėja), Audronė Auškelienė (VšĮ VIKC direktorė), dr. Saulė Petronienė ( KTU, Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedros vedėja),  Vida Jonaitienė (VU UKI lektorė), Evelina Jeleniauskienė (KTU lektorė), Inga Savickienė (VDU UKI lektorė), dr. Olga Medvedeva (VU UKI lektorė), Virginija Andriusevičienė (VK UKC lektorė) ir  Jūratė Patackaitė (VK UKC vedėja).

LKPA prezidente išrinkta Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė, doc. dr. Roma Kriaučiūnienė. Posėdyje Tarybos nariai pasiskirstė atsakomybėmis. Viceprezidentė Irena Navickienė  bus atsakinga už kursų, konferencijų, seminarų organizavimą ir projektinę veiklą, viceprezidentė  Audronė Auškelienė – Europos kalbų dienai skirtų renginių organizavimą, naujų narių pritraukimą ir iždą, viceprezidentė Jūratė Patackaitė tvarkys Asociacijos archyvą, kuruos Garbės narių suteikimo procedūras, vadovaus „Baltojo filologo skrynelės“ apdovanojimo komisijai. VK UKC vedėjai patikėta ieškoti galimybių ir atnaujinti ryšius su Lietuvos Kolegijų kalbininkais, kurių katedros ir centrai buvo reorganizuoti ir panaikinti. Daug dėmesio šiais metais bus skirta Asociacijos veiklos sklaidai, kurią prižiūrės VDU UKI lektorė Inga Savickienė ir KTU UKi lektorė Evelina Jeleniauskienė. VK UKC lektorei Virginija Andriusevičienė bus atsakinga už Asociacijos  dokumentaciją ir bendravimą su naujais nariais.

 

Visas Asociacijos naujienas galima sekti: http://www.lkpa.vdu.lt/category/naujienos/
Užsienio kalbų centras