Sausio 20 d. VU Užsienio kalbų institute įvyko apskritojo stalo diskusija  „Kalbų politika aukštojoje mokykloje: tikslai, poreikis, nauda“. Lietuvos aukštųjų mokyklų kalbininkai diskutavo apie kalbų politiką ir nuostatas jų institucijose, specialybės ir profesinės lietuvių kalbos dėstymo aukštosiose mokyklose perspektyvą bei užsienio kalbų mokymo ir mokymosi pokyčius  Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos pirmininkė ir viena iš diskusijos organizatorių doc. dr. Daiva Vaišnienė susirinkusiuosius supažindino su EK Tarybos naujausiais dokumentais, reikalaujančiais numatyti valstybinės kalbos, kaip mokslinės kalbos, statusą ir supažindino su dabartine akademinės lietuvių kalbos dėstymo valstybinių kalbų dėstymo situacija  Lietuvos bei kitų ES šalių universitetuose.

EK vertimų ir kalbos reikalų koordinatorius Lietuvoje Egidijus Zaikauskas pabrėžė, kad anglų kalbos kaip darbo kalbos populiarumas išlieka ir toliau, tačiau po įvykusių politinių pokyčių, poreikis kitų užsienio kalbų ES šalių darbo rinkose yra didelis. Prelegentas ypač pabrėžė prancūzų, vokiečių, ispanų, italų ir skandinavų Šiaurės šalių kalbų mokėjimo poreikį.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentė,  diskusijos organizatorė, VU UKI direktorė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė pasidalino su diskusijos dalyviais EK kalbų mokymo (-si) rekomendacijomis iki 2020 m. EK rekomenduoja šalims 4K (4 kalbų mokėjimo) formulę: gimtoji kalba + valstybinė kalba (akademinio raštingumo lygiui) + anglų kalba + užsienio kalba.

VU Studentų atstovybės prezidentas Egidijus Kinderis išsakė studentų nuomonę ir pageidavimus mokytis kuo daugiau užsienio kalbų aukštosiose mokyklose ir akcentavo praktinį lietuvių kalbos pritaikymą ir mokymąsi ne kaip atskiro dalyko, o integruoto į kitus dalykus. Į diskusiją įsijungusi Kolegijos VVF lektorė, LKPA narė Pomualda Truncienė pasidalino specialybės kalbos, tarpkultūrinės komunikacijos ir iškalbos integruoto dėstymo patirtimi komunikacijos modulyje. Jūratė Patackaitė, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro vadovė, pristatė Vilniaus kolegijos užsienio kalbų mokymo patirtį. 2014 m. įkurtas Centras sėkmingai plėtoja veiklą ir plečia mokomų kalbų skaičių.