Š. m. balandžio 24 – 28 d. Vilniaus kolegijoje vyko Tarptautinė savaitė, į kurios renginius aktyviai įsijungė Užsienio kalbų centro dėstytojai.

 

Verslo vadybos fakulteto Inovacijų katedros organizuotoje Tarptautinėje konferencijoje „Creativity, Innovation and Entrepreneurship“  su bendraautoriais parengtus pranešimus skaitė anglų kalbos lektoriai Danutė Belazarienė („Maisto turizmo vystymo galimybės Lietuvoje“) ir Vytenis Končius („The Analysis of International Business Management Models and Assessment of Suitability for the International Business of Lithuania“). Menų ir kūrybinių technologijų fakultete vykusiame Tarptautiniame tarpdisciplininiame forume  „Designin the Smart City“  anglų kalbos lektorė Milda Kiškytė parengė pranešimą „Problem based approach towards sustainable development“.

Užsienio kalbų centro dėstytojai kartu su studentais dalyvavo aukštųjų mokyklų lektorių iš Airijos, Izraelio, Nyderlandų karalystės, Suomijos, Rumunijos, Belgijos ir Lenkijos, Jungtinės  Karalystės, Turkijos, Baltarusijos,  paskaitose. Centro anglų kalbos lektorė Sigita Leistrumienė pasidžiaugė nepaprastai įdomiais ir gyvybingais seminarais Pedagogikos fakultete, kuriuos vedė jau ne pirmus metus atvykstantys  į Kolegiją Dorine Hulshof ir  Walter van Wingerden iš Nyderlandų karalystės, Brigitte Mouffe ir Denise Niewejaers iš Belgijos, bei  Michael Daly iš Jungtinės Karalystės.

Puiki nuotaika, kūrybingi ir draugiški žmonės, įdomūs ir naudingi susitikimai vienijo šią savaitę Kolegijos dėstytojus, studentus ir svečius.