Anglų kalbos lektorė Milda Kiškytė įteikė šiais mokslo metais studentams dovaną – mokomąją knygą „It’s all about Fashion“.  Tai antroji dėstytojos Mildos Kiškytės Vilniaus kolegijos išspausdinta profesinės anglų kalbos mokymo(-si) priemonė Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentams. Kaip autorė teigia:  „Mokomoji knyga skirta būsimiems mados dizaino, įvaizdžio dizaino, mados technologijų verslo specialistams norintiems išmokti profesinės anglų kalbos ir patobulinti ją. Visi knygos skyriai ir juose esantys pratimai yra adaptuoti taip, kad besimokantieji palaipsniui galėtų įtvirtinti žodynėlį, gramatiką, posakius apie madą, mados verslą.“ Kadangi knyga sudaryta iš kalbėjimo, rašymo ir skaitymo pratimų, susijusių išskirtinai su profesija, reikalingos tvirtos bendrinės anglų kalbos žinios, o praktinės užduotys, iliustracijos, internetinės nuorodos ir atsakymai savikontrolei, sudaro sąlygas dirbti tiek pratybų metu, tiek studijuoti savarankiškai.

Šią knygą leidybai rekomendavo Užsienio kalbų centras kaip išskirtinę, praktiškai jau išbandytą ir patraukliai parengtą mokymo(-si) priemonę studentams. Knygos naudingumu ir autorės Mildos Kiškytės profesionaliu užduočių sukūrimu, pratimų sudarymu bei reikalingo žodyno šiai profesijai parinkimu neabejojo ir mokomąją knygą leidybai rekomendavo dr. Olga Medvedeva, Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto lektorė, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos tarybos narė bei doc. dr. Galina Kavaliauskienė,  filologė, mokslo žurnalų bendraautorė.

Sveikiname centro lektorę Mildą Kiškytę su šiuo nepaprastai svarbiu centrui ir reikšmingu Kolegijai darbu, o studentams ir lektoriams dirbsiantiems su šiuo mokomuoju vadovėliu linkime sėkmės ir gerų pasiekimų!

Užsienio kalbų centro informacija