Istorija

Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centras įkurtas 2014 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Užsienio kalbų katedrą. Užsienio kalbų katedra pradėjo savo veiklą 2000 m. rugsėjo 1 d. 2000 m. – 2002 m. katedrai vadovavo vyr. dėstytoja Irena Skurvydienė, nuo 2002 m. vadovauja Jūratė Patackaitė.

Užsienio kalbų centras yra Vilniaus kolegijos akademinis padalinys, vykdantis užsienio kalbų mokymą, teikiantis konsultacijas, kursų, testavimo, vertimo paslaugas, atliekantis humanitarinių ir socialinių mokslų sričių tyrimus.