Veiklos kryptys ir uždaviniai

  VEIKLOS KRYPTYS

Užsienio kalbų centras yra Vilniaus kolegijos akademinis padalinys, vykdantis kalbų ir kultūrų pažinimo dalykų (modulių)  studijas,  socialinę ir kultūrinę veiklą, skatinančią daugiakalbystę, teikiantis konsultacijas, kursų, testavimo, vertimo paslaugas, atliekantis humanitarinių ir socialinių mokslų sričių tyrimus.

Užsienio kalbų centro dėstytojų pagrindinių interesų sritys yra anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, danų, švedų, kinų, rusų  kalbų dėstymo metodų tyrinėjimas ir tyrimų rezultatų taikymas, taip pat bendrosios ir specialybės bei profesinės užsienio kalbos (verslo, vadybos, finansų, medicinos, žemės ūkio, meno, dizaino, technikos, pedagogikos mokymas).

  UŽDAVINIAI

Organizuoti ir vykdyti užsienio kalbų studijas,  laiduoti jų kokybę.

Vadovaujantis Kolegijos integruotos plėtros strategija, šalies kalbų plėtojimo politika bei remiantis Europos Tarybos ir Europos Komisijos kalbų politikos gairėmis, prisidėti

  • prie Kolegijos patrauklumo didinimo,
  • studijų gerinimo,
  • tarptautiškumo plėtros,
  • akademinio personalo kompetencijų tobulinimo,
  • mokslo taikomosios veiklos plėtojimo.