Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos būstinė

2006 metų gruodžio 12 dieną įkurta LIETUVOS KALBŲ PEDAGOGŲ ASOCIACIJA. Asociacijos steigėjai – Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, LR lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga, VšĮ Valstybės institucijų kalbų centras, Vilniaus kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas ir Vilniaus universitetas.

Steigėjų atstovus, lietuvių ir užsienio kalbų pedagogus vienija bendri siekiai: saugoti, puoselėti gimtąją kalbą, skatinti kalbų mokymą ir mokymąsi šalyje, ugdyti toleranciją daugiakultūrėje visuomenėje, burti visų kalbų pedagogus bendrai profesionaliai veiklai. Tai atspindi ir įkurtos Asociacijos pagrindiniai tikslai – atstovauti šalies kalbų pedagogams ir kalbų mokančioms institucijoms, siekti Lietuvos Respublikos ir Europos valstybių kalbų programų dermės, atsižvelgiant į šalies visuomenės interesus. Asociacija planuoja dalyvauti tarptautinių kalbų pedagogų organizacijų veikloje, dalintis patirtimi konferencijose, seminaruose ir rengti bendrus projektus su šalies ir tarptautiniais partneriais. Asociacijos prezidentai: 2007-2016 m. Eglė Šleinotienė, nuo 2016 m. VU UKI direktorė dr. Roma Kriaučiūnienė.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kviečia institucijas ir organizacijas bei pedagogus, kurie moko kalbų, kartu tęsti pradėtą veiklą.

Asociacijos buveinė – Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas, Didlaukio 49, 08303 Vilnius, Užsienio kalbų centras, 203 k.; el. paštas: ukc@viko.lt; tel. (5) 219 1641. Asociacijos el. paštas: lkpa.informacija@gmail.com; svetainė: http://www.lkpa.vdu.lt/apie-lkpa/