Visuomenei

Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centras organizuoja
Anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, kinų, rusų kalbų kursus!
Nuolaidos Kolegijos studentams, absolventams ir darbuotojams!

***

Užsienio kalbos mokomasi nedidelėmis grupėmis (minimalus dalyvių skaičius – 6) ir individualiai.
Kursai vyksta: spalio – vasario mėn. ir kovo – birželio mėn.

***
Užsienio kalbos lygį galite sužinoti:
http://moodle.viko.lt/, prisijungus pasirinkti: Foreign language proficiency tests (Užsienio kalbų įsivertinimo testai)

***
Informacija teikiama:
ukc@viko.lt

5 priežastys, kodėl verta rinktis mus:

  1. Užsienio kalbų centro siūlomi kursai atitinka kalbos mokėjimo lygius pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.Šią kalbų mokėjimo lygių sistemą supranta ir pripažįsta visos Europos šalys.
  2. Kursai organizuojami iš anksto suderintu laiku įvairiuose Vilniaus kolegijos fakultetuose ir partnerių padaliniuose Vilniuje.
  3. Mokymo programos parenkamos pagal besimokančiųjų lygį, darbo pobūdį ar norimas įgyti žinias.
  4. Baigus kursus išduodamas Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinantis pažymėjimas.
  5. Nuolaidos Kolegijos studentams, absolventams, darbuotojams bei nuolatiniams kursų klausytojams!

 

Peržiūrėkite (žemiau) siūlomas užsienio kalbos programas, užpildykite registracijos formą ir mokykitės!
1. Komunikacijos (žodžiu ir raštu) įgūdžių lavinimo programa.

Lygis Pradedančiųjų A1; A2;
Kalba anglų/vokiečių/prancūzų/italų/ispanų/kinų/danų/rusų;
Trukmė 50/75 akad. val.
Kurso kaina nuo 100 – 165 €

Kursas skirtas pradedantiesiems klausytojams, norintiems įgyti bendrinės užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, kinų, danų, rusų) kalbėjimo ir rašymo pagrindų.
75 akad. val. kurso kaina vienam dalyviui: Kolegijos studentams – 100 €; Kolegijos darbuotojams125 €; Kolegijos absolventams, užsienio studentams, nuolatiniams klausytojams – 145 €; kt. klausytojams – 165 €; Individualių kursų 1 akad. val. – Kolegijos studentams, darbuotojams, absolventams, užsienio studentams, nuolatiniams klausytojams –10 €; kt. klausytojams – 20 €.
Registracijos forma. Daugiau informacijos ukc@viko.lt

2. Kalbėjimo įgūdžių įtvirtinimo programa.

Lygis Pažengusiųjų B1; B2; C1;
Kalba anglų/vokiečių/prancūzų/italų/ispanų/kinų/danų/rusų;
Trukmė 50/75 akad. val.
Kurso kaina nuo 100 – 165 €

Kursas skirtas pažengusiems klausytojams, norintiems įtvirtinti bendrinės užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, kinų, danų, rusų) kalbėjimo įgūdžius.
75 akad. val. kurso kaina vienam dalyviui: Kolegijos studentams – 100 €; Kolegijos darbuotojams125 €; Kolegijos absolventams, užsienio studentams, nuolatiniams klausytojams – 145 €; kt. klausytojams – 165 €; Individualių kursų 1 akad. val. – Kolegijos studentams, darbuotojams, absolventams, užsienio studentams, nuolatiniams klausytojams –10 €; kt. klausytojams – 20 €.
Registracijos forma. Daugiau informacijos ukc@viko.lt

3. Komunikacijos (žodžiu ir raštu) įgūdžių įtvirtinimo programa.

Lygis Pažengusiųjų B1; B2; C1;
Kalba anglų/vokiečių/prancūzų/italų/ispanų/kinų/danų/rusų;
Trukmė 50/75 akad. val.
Kurso kaina nuo 100 – 165 €

Kursas skirtas pažengusiems klausytojams, norintiems įtvirtinti bendrinės užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, kinų, danų, rusų) kalbėjimo ir rašymo įgūdžius.
75 akad. val. kurso kaina vienam dalyviui: Kolegijos studentams – 100 €; Kolegijos darbuotojams125 €; Kolegijos absolventams, užsienio studentams, nuolatiniams klausytojams – 145 €; kt. klausytojams – 165 €; Individualių kursų 1 akad. val. – Kolegijos studentams, darbuotojams, absolventams, užsienio studentams, nuolatiniams klausytojams –10 €; kt. klausytojams – 20 €.
Registracijos forma. Daugiau informacijos ukc@viko.lt

4. Verslo užsienio kalbos įgūdžių tobulinimo programa.

Lygis Pažengusiųjų B1; B2; C1;
Kalba anglų/vokiečių/prancūzų/rusų;
Trukmė 50/75 akad. val.
Kurso kaina nuo 100 – 165 €

Kursas skirtas pažengusiems klausytojams, norintiems patobulinti verslo užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) mokėjimo įgūdžius.
75 akad. val. kurso kaina: Kolegijos studentams – 100 €; Kolegijos darbuotojams125 €; Kolegijos absolventams, užsienio studentams, nuolatiniams klausytojams – 145 €; kt. klausytojams – 165 €; Individualių kursų 1 akad. val. – Kolegijos studentams, darbuotojams, absolventams, užsienio studentams, nuolatiniams klausytojams –10 €; kt. klausytojams – 20 €.
Registracijos forma. Daugiau informacijos ukc@viko.lt

5. Verslo/Specializuotos/Profesinės užsienio kalbos įgūdžių tobulinimo programa.

Lygis Pažengusiųjų B1; B2; C1;
Kalba anglų/vokiečių/prancūzų/rusų;
Trukmė 50/75 akad. val.
Kurso kaina nuo 100 – 165 €

Kursas skirtas pažengusiems klausytojams, norintiems patobulinti užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) mokėjimo įgūdžius verslo, specialybės arba profesinėje srityje.
75 akad. val. kurso kaina: Kolegijos studentams – 100 €; Kolegijos darbuotojams125 €; Kolegijos absolventams, užsienio studentams, nuolatiniams klausytojams – 145 €; kt. klausytojams – 165 €; Individualių kursų 1 akad. val. – Kolegijos studentams, darbuotojams, absolventams, užsienio studentams, nuolatiniams klausytojams –10 €; kt. klausytojams – 20 €.
Registracijos forma. Daugiau informacijos ukc@viko.lt