Naudingos nuorodos studijoms

Užsienio kalbų centro Metodinio darbo koordinavimo grupė šiais dokumentais* pataria Vilniaus kolegijos studentams, rašantiems profesinio bakalauro baigiamuosius darbus (baigiamuosius projektus):

PROFESINIO BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ (BAIGIAMŲJŲ PROJEKTŲ) REKOMENDACIJOS SANTRAUKAI (ANOTACIJAI) UŽSIENIO KALBA (ANGLŲ KALBA)
PROFESINIO BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ (BAIGIAMŲJŲ PROJEKTŲ) REKOMENDACIJOS SANTRAUKAI (ANOTACIJAI) UŽSIENIO KALBA (ANGLŲ KALBA)

Example of PB Thesis Summary

Beispiel der Zusammenfassung von BA

BD SANTRAUKOS TERMINŲ ŽODYNĖLIS

*Dokumentai rekomendacinio pobūdžio