Kalbų mokymas

  Užsienio kalbų centro siūlomi kursai atitinka kalbos mokėjimo lygius pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
  • Šią kalbų mokėjimo lygių sistemą supranta ir pripažįsta visos Europos šalys.
  • Užsienio kalbos mokoma nedidelėse grupėse ir individualiai.
  • Kursai organizuojami iš anksto suderintu laiku 4-5 kartus per savaitę po 1 val. (1,3 akad. val.)
  • Rekomenduojami 55-75 akademinių valandų kursai – optimalus laikas, per kurį galima pajusti pažangą ir įvertinti pasiektus rezultatus.
  • Visi užsiregistravusieji testuojami ir mokymo programos jiems siūlomos pagal lygį, darbo pobūdį ar norimas įgyti žinias.
  • Kursai organizuojami įvairiuose Vilniaus kolegijos fakultetuose ir partnerių padaliniuose Vilniuje.
  • Kursų lektoriai tik su profesine patirtimi, atsakingi ir kūrybingi. Klausytojams pateikiama medžiaga praktinėms užduotims atlikti.
  • Baigus kursus išduodamas Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinantis pažymėjimas.
  • Nuolaidos Kolegijos studentams, absolventams, darbuotojams bei nuolatiniams kursų klausytojams!
 Aukščiausias  C2   Geras vartotojas  Meistriškumas  Geba lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdi ar skaito. Nuosekliai atpasakodamas diskusijas, pasakojimus ar nuomones geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją. Geba spontaniškai, visiškai laisvai ir tiksliai, perteikdamas reikšmės niuansus išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras net ir sudėtingesnėse situacijose.
 C1  Geras mokėjimas  Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus ir suvokti potekstę. Geba spontaniškai, laisvai, ilgai neieškodamas raiškos priemonių, išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais. Geba kurti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis laikydamasis stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartodamas siejimo priemones.
 B2  Savarankiškas vartotojas  „Aukštuma“  Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra visiškai įmanomas. Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.
 B1  „Slenkstis“  Geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria darbe, mokykloje, poilsiaudami ir pan., svarbiausias mintis. Geba susidoroti su dauguma keliaujant susiklostančių situacijų toje šalyje, kurioje kalbama tiksline kalba. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba jam įdomiomis temomis. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus.
 A2  Pradedantis vartotojas  „Pusiaukelė“  Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis (pavyzdžiui, apie asmenį, šeimą, pirkimą, vietos geografiją, darbą). Geba komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie žinomus dalykus, kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti. Paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius.
 Žemiausias   A1  „Lūžis“  Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, kad patenkintų konkrečius poreikius. Geba prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus. Geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti.