Mūsų garbingieji dėstytojai

2018 m. Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) leidinyje „Kalbų pedagogai – Lietuvos šimtmečiui!“ pristatomi dirbusieji ir dirbantys Vilniaus kolegijoje Užsienio kalbų centro dėstytojai, jų veikla, mintys apie Lietuvą ir kalbą.

Kaip rašoma leidinio įžangoje: „Mus supa šimtai pedagogų, nuostabių profesionalų, tyliai ir oriai dirbančių savo darbą. Pedagogai turėjo ir turi šimtus pareigų. Ypač žavi jų sugebėjimas aukotis vardan kitų, dalintis, auginti ir vesti paskui save jaunimą.“

Susipažinkite su mūsų garbingais Vilniaus kolegijos užsienio kalbų dėstytojais, kuriais didžiuojamės: Milda Antanauskienė (prancūzų kalba); Irena Čeikauskaitė (anglų kalba); Zita Dambrauskienė (vokiečių kalba); Tatjana Jeriomina (verslo anglų kalba); Edita K. Kaurynienė (vokiečių kalba); Halina Klupšienė (verslo anglų kalba, anglų kalba); Nida Mačerauskienė (verslo anglų kalba);  Jūratė Z. Merkienė (verslo anglų kalba); Jūratė Patackaitė (verslo vokiečių kalba, vokiečių ir rusų kalbos); Nijolė Zinkevičienė (anglų kalba); Violeta Žemaitienė (vokiečių kalba, verslo vokiečių kalba);

Elektroninis LKPA leidinys: „Kalbų pedagogai – Lietuvos šimtmečiui!“