2018 m. lapkričio 9 d. įvyko LSMU Kalbų ir edukacijos katedros, VK Užsienio kalbų centro ir ASU Kalbų katedros organizuojama 15-ta tarptautinė konferencija. Daugiau nei 50 užsienio kalbų ir lietuvių kalbos specialistų iš Lietuvos aukštųjų mokyklų, socialinių partnerių atstovai ir svečiai iš Erciyes universiteto (Turkijos) bei iš Bjelovar universiteto (Kroatijos) susirinko į LSMU aptarti Lietuvių kalbos mokymosi ir vartojimo problemas, pasidalinti kalbų dėstymo metodais, diskutuoti studijų organizavimo ir profesinės užsienio kalbos studijų  klausimais.

Vilniaus kolegijai atstovavo Užsienio kalbų centro dėstytojai: Jūratė Helsvig, Aušra Netikšienė, Danutė Belazarienė, Lina Valatkienė, Violeta Žemaitienė, Viktorija Prapraitė, Ingrida Galkauskienė, Jūratė Z. Merkienė,  Vytenis Končius, Jūratė Patackaitė, VVF dekanė Nida Mačerauskienė ir Vadybos katedros dėstytoja Elvyra Trimonytė. Direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai dr. Nijolė Zinkevičienė pasveikino konferencijos dalyvius Vilniaus kolegijos vardu ir pasidžiaugė ilgamečiu ir rezultatyviu aukštųjų mokyklų bendradarbiavimu. Sveikinimo žodį tarė LSMU prorektorius prof. Kęstutis Petrikonis, ASU Kalbų katedros vedėja Jūratė Urbonienė, linkėjimus Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos vardu susirinkusiems perdavė LKPA viceprezidentė Jūratė Patackaitė.

Šios konferencijos sumanytoja ir organizatorė LSMU Kalbų ir edukacijos katedros vedėja, prof. Raimonda  Brunevičiūtė pasidžiaugė dalyvių gausa ir pranešimų temų įvairove. Konferencijos aptarimo metu dalyviai išgirdo trumpą kiekvienos sekcijos darbo apžvalgą, aptartus klausimus ir diskusijų išvadas. VK kalbininkai su pranešimais lietuvių ir anglų kalbomis dalyvavo visose keturios sekcijose ir dalinosi lietuvių, anglų, vokiečių, italų ir ispanų kalbų mokymo(si) ypatumais, domėjosi kolegų iš universtetų ir kolegijų darbais. Konferencijos straipsnių rinkinys ir įdomios diskusijos su bendraminčiais išliks ilgai visų atmintyje.

Užsienio kalbų centro informacija