Š. m. kovo 27 d. Lietuvos kalbų pedagogų asociacija sukvietė savo narius į ataskaitinį susirinkimą, vykusį Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institute.

Ataskaitinio susirinkimo pirmininkė, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė, pirmoje susirinkimo dalyje pakvietė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentę Eglę Šleinotienę pristatyti 2014 m. veiklos rezultatus, Audronę Auškelienę, Asociacijos iždininkę, – pateikti finansinę ataskaitą. Patvirtinę 2014 m. veiklos ir finansų ataskaitą, susirinkimo dalyviai išklausė Asociacijos tarybos narių trumpų kalbų ir Jūratės Patackaitės, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro vedėjos, pristatyto LKPA garbės vardų suteikimo nuostatų projekto. Antroje ataskaitinio susirinkimo dalyje vyko seminarai ir diskusijos, Asociacijos nariai pasidalino savo lūkesčiais, teikė pasiūlymų Asociacijos tarybai.

Po pietų VU Filologijos fakulteto K. Donelaičio auditorijoje vyko LKPA nominacijos – „Balto filologo skrynelės“ apdovanojimų ceremonija. 2014-ųjų metų nominaciją už aktyvią tarptautinę veiklą ir Asociacijos idėjų sklaidą Europoje pelnė dr. Olga Medvedeva. Nominaciją įteikė Luc Aubry, Prancūzijos ambasados Lietuvoje atašė lingvistikos klausimais. Už aktyvią veiklą LKPA padėkos sulaukė Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro prancūzų kalbos dėstytoja Milda Antanauskienė. Šventinę nuotaiką kūrė vaikų ir jaunuolių folkloro ansamblis „Reketukas“.

Džiaugiamės Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro narių doc. dr. Olgos Medvedevos laimėjimu bei lekt. Mildos Antanauskienės įvertinimu, o prezidentei Eglei Šleinotienei dėkojame už sėkmingą organizacinę veiklą ir šilumą bendraujant.

 

Užsienio kalbų centro informacija