Š. m. gegužės 26 – 27 d. įvyko Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto (VDU UKI) IV-oji ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA) XI –oji tarptautinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė 2017“ (“Sustainable Multilingualism 2017“).

Konferencijos tikslas buvo suburti mokslininkus ir kalbų mokymo profesionalus iš viso pasaulio diskusijai apie kalbų išsaugojimo svarbą, lingvistines žmogaus teises, kalbų politiką aukštajame moksle, t.y. darniąją individualią ir visuomeninę daugiakalbystę aukštajame moksle. Konferencijos dalyviai parengė pranešimų kalbų politikos, kalbų mokymo(-si), daugiakalbystės ir mobilumo, daugiakalbystės ir literatūros, rečiau mokomų kalbų temomis, diskutavo apie mažumų kalbų mokymo(-si) ir vertimo daugiakalbėje aplinkoje problemas, pasisakė iššūkių kultūrai ir identitetui, daugiakalbės kompetencijos plėtojimo neformaliu ir savaiminiu būdu klausimais.

Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro kalbininkai Vytenis Končius, Violeta Žemaitienė, Halina Klupšienė, Jūratė Helsvig, Viktorija Prapraitė ir vedėja Jūratė Patackaitė konferencijai parengė 5 pranešimus.  Vaizdo pranešimu lektorės Jūratė Helsvig ir Viktorija Prapraitė pristatė UKC tyrimo „Užsienio kalbų mokymo (si) turinio tobulinimo galimybės Vilniaus kolegijoje“ rezultatus,  lektorius Vytenis Končius anglų kalba  pateikė sociolingvistinį dvikalbystės palyginimą paranešime “Mass Bilingualism in the USSR and in the EU: a sociolinguistic comparison“, centro vedėja Jūratė Patackaitė kalbėjo apie vokiečių, antrosios užsienio kalbos, mokymo (si) ypatumus Vilniaus kolegijoje ir  užsienio kalbų mokymo (si) proceso efektyvumo įvertinimus ir jo tobulinimo galimybes,  lektorė Violeta Žemaitienė pasidalino tyrimo „Vilniaus kolegijos studentų užsienio kalbų pasirinkimo motyvai ir dinamika“ rezultatais ( pranešimo bendraautorės Halina Klupšienė ir Jūratė Patackaitė).

Konferencijos dalyviai išgirdo pasaulinio garso tyrėjų bei žymių kalbų politikos formuotojų pranešimus, pasidalinti savo atliktų ir atliekamų tyrimų įžvalgomis su tarptautine bendruomene, aptarė aktualias kalbų politikos įgyvendinimo naujoves, sustiprino esamus ryšius ir susipažino su kalbų mokymo tyrėjais ir profesionalais iš 30 pasaulio šalių.


Š. m. balandžio 24 − 28 dienomis Užsienio kalbų centro anglų kalbos lektorė Ingrida Galkauskienė dalyvavo tarptautinėje savaitėje Lisabonos Politechnikos institute (Instituto Poliytechnico De Lisboa), Portugalijoje.

Jau  6-ą kartą organizuota  tarptautinė savaitė  Lisabonoje sulaukė net 83 dalyvių iš 23 Europos aukštųjų mokyklų. Dėstytoja susipažino su kitų aukštųjų mokyklų studijų programomis ir studijų organizavimo sistemomis, pristatė Vilniaus kolegiją, skaitė verslo anglų kalbos paskaitos Verslo ir Apskaitos fakultete (ISCAL), pasidalino patirtimi bei užmezgė kontaktus ir naudingas pažintis su kitų šalių dėstytojais ir tarptautinių programų koordinatoriais.

 

Užsienio kalbų centro informacija
Lektorė Ingrida Galkauskienė


Š. m. balandžio 24 – 28 d. Vilniaus kolegijoje vyko Tarptautinė savaitė, į kurios renginius aktyviai įsijungė Užsienio kalbų centro dėstytojai.

 

Verslo vadybos fakulteto Inovacijų katedros organizuotoje Tarptautinėje konferencijoje „Creativity, Innovation and Entrepreneurship“  su bendraautoriais parengtus pranešimus skaitė anglų kalbos lektoriai Danutė Belazarienė („Maisto turizmo vystymo galimybės Lietuvoje“) ir Vytenis Končius („The Analysis of International Business Management Models and Assessment of Suitability for the International Business of Lithuania“). Menų ir kūrybinių technologijų fakultete vykusiame Tarptautiniame tarpdisciplininiame forume  „Designin the Smart City“  anglų kalbos lektorė Milda Kiškytė parengė pranešimą „Problem based approach towards sustainable development“.

Užsienio kalbų centro dėstytojai kartu su studentais dalyvavo aukštųjų mokyklų lektorių iš Airijos, Izraelio, Nyderlandų karalystės, Suomijos, Rumunijos, Belgijos ir Lenkijos, Jungtinės  Karalystės, Turkijos, Baltarusijos,  paskaitose. Centro anglų kalbos lektorė Sigita Leistrumienė pasidžiaugė nepaprastai įdomiais ir gyvybingais seminarais Pedagogikos fakultete, kuriuos vedė jau ne pirmus metus atvykstantys  į Kolegiją Dorine Hulshof ir  Walter van Wingerden iš Nyderlandų karalystės, Brigitte Mouffe ir Denise Niewejaers iš Belgijos, bei  Michael Daly iš Jungtinės Karalystės.

Puiki nuotaika, kūrybingi ir draugiški žmonės, įdomūs ir naudingi susitikimai vienijo šią savaitę Kolegijos dėstytojus, studentus ir svečius.

 


Kovo 9 dieną Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete įvykusioje 5-joje tarptautinėje studentų konferencijoje „JAUNIMAS BESIKEIČIANČIOJE VISUOMENĖJE“ dalyvavo daugiau nei 100 studentų iš Vilniaus kolegijos, Generolo Jono Žemaičio karo akademijos, Alytaus kolegijos, Lietuvos aukštosios Jūreivystės mokyklos, Porto politechnikos instituto (Portugalija), Žironos universiteto (Ispanija) ir Rezeknės aukštosios mokyklos (Latvija) ir skaitė pranešimus jaunam žmogui aktualiomis temomis.

Šioje  konferencijoje jau penktus metus iš eilės pristatomos įvairios temos ne tik lietuvių, bet ir užsienio kalbomis: anglų, vokiečių ir rusų. Šiais metais studentai išsakė savo požiūrį į savanorystę ir į vertybes, aptarė studijų ir darbo suderinamumo problemas, užsienio kalbų mokėjimo svarbą, gilinosi į specialybės temas ir jomis diskutavo su konferencijos dalyviais. Studentus konferencijai parengė Užsienio kalbų centro dėstytojos Milda Kiškytė, Jūratė Helsvig, Violeta Žemaitienė, Danutė Belazarienė, Halina Klupšienė, Elida Aršavskienė ir Virginija Andriusevičienė.

Tarptautinę studentų konferenciją atidarė fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė, sveikinimo žodžius tarė Jonas Laniauskas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus vedėjas ir Nendrė Černiauskienė, verslo įmonių konsultantė. Plenariniame posėdyje dalyviai susidomėję klausė pranešimo, kurį skaitė Ilja Laurs, rizikos kapitalo įmonės „Nextury ventures“ valdybos narys, vienas iš garsiausių ir sėkmingiausių naujosios kartos Lietuvos verslininkų.

Užsienio kalbų centro informacija

Konferencijos nuotraukų albumas:

https://www.facebook.com/pg/viko.vvf/photos/?tab=album&album_id=1287580651335977


Lietuvos  Nepriklausomybės Atkūrimo Dienos šventiniame minėjime, kurį organizavo Asociacija „Vilniui ir Tautai“, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija ir visuomeninių apdovanojimų „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ komisija, vyko diskusijos, susitikimas su ES ambasadoriumi Rusijoje gerb. Vygaudu Ušacku, monografijos „ugdymo dvasingumo raida“ pristatymas, apdovanojimų „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ įteikimo ceremonija. Šventinį koncertą susirinkusiems dovanojo Balio Dvariono mokyklos moksleivių kolektyvai ir Vytauto Didžiojo gimnazijos alumnai.

Į prasmingą renginį aktyvius visuomenininkus ir neabejingus dvasingumo ugdymui švietime  žmones sukvietė Asociacijos „Vilniui ir tautai“ prezidentas Saulius Povilaitis ir šios Asociacijos bei Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos viceprezidentė Irena Navickienė. Diskusijoje „Dvasingumo realijos švietime ir vartotojiškoje visuomenėje“, taip pat monografijos „Ugdymo dvasingumo raidai“ pristatyme buvo griežtai pasisakoma prieš ilgus metus formuotą požiūrį į mokinį, į studentą kaip į klientą, kuris bręsta „vartotoju“, o ne dvasingu kūrėju. Šis požiūris sumenkino ir mokytojo, dėstytojo vaidmenį visuomenėje, nes jis iš „žinias ir patirtį perduodančio šviesuolio“ tapo „paslaugų teikėju“. „Kūrybingumo ugdymas – veikla, grįsta vertybėmis, kurios per rezultatus turi skleistis jauną žmogų  supančioje aplinkoje, jį ir kitus skatinti kurti“ – pabrėžė monografijos sudarytojas prof. dr. Jonas Kievišas.  Beje, šią monografiją, rekomendavus ATF Kraštotvarkos katedrai,   išleido Vilniaus kolegija.  Diskusijos rezoliucijoje pateikiama ir dar viena svarbi sąlyga ugdymui:  privalomas mokymas.

Susitikimas su ES ambasadoriumi Rusijoje Vygaudu Ušacku ir diskusija „Kovo 11-oji šiandienos geopolitinės situacijos kontekste“ pritraukė į Vilniaus Rotušę dar daugiau vilniečių ir svečių. Po daugiau nei valandą trukusios diskusijos iškilmingoje ceremonijoje buvo įteikti apdovanojimai „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“  iškiliems ir Lietuvai nusipelniusiems žmonėms. Jaunųjų B. Dvariono muzikos mokyklos moksleivių ir Vytauto Didžiojo gimnazijos alumnų koncertu baigėsi prasmingas Lietuvos nepriklausomybės Atkūrimo dienos minėjimas Vilniaus Rotušėje. Tai vienas iš įsimintinų Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos bendradarbiavimo su bendraminčiais renginių vilniečiams ir miesto svečiams.

 

Užsienio kalbų centras
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija


Net trylika Verslo vadybos fakulteto lektorių, dėsčiusių rudens semestre, studentų buvo įvertinti aukščiausiais balais!

Kiekvieno semestro pabaigoje studentai vertina jiems dėsčiusius lektorius. Geriausiųjų rudens semestro dėstytojų sąraše net trylika Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto lektorių! Tai dėstytojai, kurių vertinimo balas nuo 4,6 iki 5,0.

Geriausiai studentų įvertinti fakulteto dėstytojai:

 • Greta Gruodė,
 • Laimutė Fedosejeva,
 • Egidijus Grigūnas,
 • Andrius Vaitiekūnas,
 • Gintarė Gulevičiūtė,
 • Ona Žigutienė,
 • Artūras Vitas,
 • Jūratė Patackaitė,
 • Violeta Žemaitienė,
 • Elida Aršavskienė,
 • Sigita Juzėnienė,
 • Vidutė Ališauskaitė,
 • Eimantas Kamienas.

 

Verslo vadybos fakultetas


Sausio 20 d. VU Užsienio kalbų institute įvyko apskritojo stalo diskusija  „Kalbų politika aukštojoje mokykloje: tikslai, poreikis, nauda“. Lietuvos aukštųjų mokyklų kalbininkai diskutavo apie kalbų politiką ir nuostatas jų institucijose, specialybės ir profesinės lietuvių kalbos dėstymo aukštosiose mokyklose perspektyvą bei užsienio kalbų mokymo ir mokymosi pokyčius  Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos pirmininkė ir viena iš diskusijos organizatorių doc. dr. Daiva Vaišnienė susirinkusiuosius supažindino su EK Tarybos naujausiais dokumentais, reikalaujančiais numatyti valstybinės kalbos, kaip mokslinės kalbos, statusą ir supažindino su dabartine akademinės lietuvių kalbos dėstymo valstybinių kalbų dėstymo situacija  Lietuvos bei kitų ES šalių universitetuose.

EK vertimų ir kalbos reikalų koordinatorius Lietuvoje Egidijus Zaikauskas pabrėžė, kad anglų kalbos kaip darbo kalbos populiarumas išlieka ir toliau, tačiau po įvykusių politinių pokyčių, poreikis kitų užsienio kalbų ES šalių darbo rinkose yra didelis. Prelegentas ypač pabrėžė prancūzų, vokiečių, ispanų, italų ir skandinavų Šiaurės šalių kalbų mokėjimo poreikį.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentė,  diskusijos organizatorė, VU UKI direktorė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė pasidalino su diskusijos dalyviais EK kalbų mokymo (-si) rekomendacijomis iki 2020 m. EK rekomenduoja šalims 4K (4 kalbų mokėjimo) formulę: gimtoji kalba + valstybinė kalba (akademinio raštingumo lygiui) + anglų kalba + užsienio kalba.

VU Studentų atstovybės prezidentas Egidijus Kinderis išsakė studentų nuomonę ir pageidavimus mokytis kuo daugiau užsienio kalbų aukštosiose mokyklose ir akcentavo praktinį lietuvių kalbos pritaikymą ir mokymąsi ne kaip atskiro dalyko, o integruoto į kitus dalykus. Į diskusiją įsijungusi Kolegijos VVF lektorė, LKPA narė Pomualda Truncienė pasidalino specialybės kalbos, tarpkultūrinės komunikacijos ir iškalbos integruoto dėstymo patirtimi komunikacijos modulyje. Jūratė Patackaitė, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro vadovė, pristatė Vilniaus kolegijos užsienio kalbų mokymo patirtį. 2014 m. įkurtas Centras sėkmingai plėtoja veiklą ir plečia mokomų kalbų skaičių.


Gruodžio 14 d. Ekonomikos fakulteto užsienio kalbų kalėdiniame renginyje jau antrus metus dalyvauja ir Verslo vadybos fakulteto studentai, kurie mokosi vokiečių kalbos kaip antrosios užsienio kalbos. Šiais metais programą parengė Įstaigų administravimo programos VA14A grupės studentai (dėstytoja Violeta Žemaitienė).

Savo įspūdžiais studentai mielai pasidalino. Štai su tokiomis nuotaikomis sugrįžo:

„Jautėmės tikrai laukiami svečiai. Renginio metu vyravo šilta, jauki atmosfera. Visi pasirodymai buvo labai nuotaikingi ir šventiški. Tikimės šio renginio tęstinumo. Tegul gyvuoja kalėdinė šventė ir kitąmet.“ (Saulė, Jolita)

„Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vykęs kalėdinis renginys buvo be galo nuoširdus ir smagus. Vykęs pasirodymai įžiebė kalėdinę nuotaiką, o įspūdžiai liks ilgam.“ (Gabrielė S.)

„Renginys buvo labai įdomus. Visi dalyvių pasirodymai buvo originalūs ir smagūs. Renginio atmosfera buvo kupina geros nuotaikos ir šilumos.“ (Gabrielė N.)

„Kalėdinis renginys Ekonomikos fakultete buvo labai jaukus ir smagus. Visi padainavom, pasilinksminom, pajudėjom. Jautėsi šventinė nuotaika, bendrumo jausmas. Labai smagu buvo ruoštis, repetuoti, o ypač sudalyvauti ir pasirodyti renginyje. Daug šypsenų, juoko, geros nuotaikos. Labai džiaugiamės, kad turėjom galimybę sudalyvauti. Puiki komanda ir nuostabi dėstytoja.“  (Ieva)

„Kalėdinis renginys Ekonomikos fakultete man priminė mokyklos laikus – kalėdinius karnavalus, kai kartu su „klasiokais“ tam tikra tematika rengėme pasirodymus. Tvyranti lengva ir draugiška atmosfera, šypsenos, ne iki galo sustyguoti ir surepetuoti pasirodymai, kalėdinė muzika ir aprangos detalės bei savotiškas dalyvių jaudulys prieš lipant į sceną primins, kaip svarbu mėgautis šventėmis su kurso draugais!“ (Žydrūnė)

 

Va14A grupės studentai ir dėstytoja Violeta Žemaitienė


2016 m. gruodžio 14 d. EKF vyko tradicinė Užsienio kalbų centro anglų kalbos lektorių Ingridos Galkauskienės ir Viktorijos Prapraitės organizuojama Kalėdinių pasirodymų šventė „Christmas all around the world“. Šventės  tikslas – skatinti aktyvesnį studentų grupių ir skirtingų fakultetų tarpusavio bendravimą, kūrybiškumą ir užsienio kalbų kompetencijų gerinimą.

Ekonomikos fakulteto studentai ir kalbininkai iš kitų Vilniaus kolegijos fakultetų paruošė pasirodymus, kuriuose pristatė skirtingų šalių tradicijas bei kultūrą. Studentai nuotaikingai šoko ir dainavo, bei sveikino fakulteto dalyvius su artėjančiomis šventėmis anglų, vokiečių ir švedų kalbomis.

Visus susirinkusius savo pasirodymais ypač pradžiugino dvi studentų  grupės iš Verslo vadybos fakulteto. Pirmoji studentų grupė, vadovaujama vokiečių kalbos dėstytojos Violetos Žemaitienės atliko kalėdinių dainų popuri net keliomis kalbomis (vokiečių, italų, ispanų ir lietuvių). Antroji studentų grupė, vadovaujama švedų kalbos dėstytojos Ingridos Drukteinytės dainavo Šv. Liucijos giesmę švedų kalba.

Renginio iniciatorės ir organizatorės anglų kalbos lektorės Ingrida Galkauskienė ir Viktorija Prapraitė pasidžiaugė, kad studentai aktyviai, kruopščiai ir entuziastingai ruošėsi pasirodymams ir tikisi, kitais metais sulaukti tokių puikių ir smagių pasirodymų ir  pristatyti kuo daugiau Kolegijoje mokomų užsienio kalbų.

Renginio organizatoriai


2016 m. lapkričio 18-27 d. Užsienio kalbų centro lektorė Virginija Andriusevičienė dalyvavo Europos Komisijos per Erasmus+  programą finansuojamuose mokymuose “Differences Challenge Assumptions”, kurių tikslas buvo gerinti dalyvių tarpkultūrines kompetencijas.

Dvidešimt šeši jaunimo bei dirbančiųjų su jaunimu atstovai iš Lenkijos, Graikijos, Turkijos, Vokietijos, Rumunijos, Bulgarijos, Lietuvos, Ispanijos, Maltos, Didžiosios Britanijos, Serbijos, Italijos, Slovėnijos ir Portugalijos intensyviai diskutavo jautriomis tarpkultūrinio bendravimo, migracijos, integracijos ir adaptacijos temomis. Mokymus vedusios psichologės Andreea-Loredana Tudorache (Rumunija) pateikta įvairi medžiaga (žaidimai, TV reklamos, grožinės literatūros ištraukos, žodžių analizė ir pan.), dažnai provokuojanti, skatinanti mąstyti, naujai įvertinti žinomas tiesas bei laužyti stereotipus, įžiebdavo nesibaigiančias diskusijas, kurios leido dalyviams geriau pažinti vieniems kitus ir ugdyti savo tarpkultūrinį jautrumą.

 

UKC lektorė Virginija Andriusevičienė