Šių metų spalio mėn. pirmą kartą Kolegijoje vyko Vokiečių kalbos dienos „Ö kaip vokiškai?“.  Vokiečių – antrosios užsienio – kalbos besimokantys Verslo vadybos fakulteto Viešbučių ir restoranų verslo bei Įstaigų administravimo programų studentai kartu su dėstytojomis Jūrate Patackaite ir Violeta Žemaitiene pakvietė į bendrą paskaitą. Taip pat minėto fakulteto bibliotekoje vyko viktorina, kurioje visi norintys galėjo pasitikrinti vokiečių kalbos gramatikos ir leksikos žinias, prisiminti vokiškai kalbančių šalių istorijos ir kultūros faktus.

Vokiečių kalbos dienų dalyvius pasveikino ir sėkmės viktorinoje palinkėjo Verslo vadybos fakulteto prodekanė Danguolė Oželienė. Prodekanė pasidžiaugė, kad vokiečių kalbos gramatikos ir leksikos žinios įgyjamos ir vertinamos netradiciniais metodais. Užsienio kalbų centro vedėja Jūratė Patackaitė atkreipė studentų dėmesį į tai, kad jie yra vieni iš nedaugelio Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų, turinčių galimybę mokytis vokiečių kalbos, ir pacitavo Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų biuro Lietuvoje vadovę Audronę Gurinskienę: „Vokietijos įmonių susidomėjimas Lietuvos rinka nuo praėjusių metų išaugo dvigubai. Lietuvos įmonės taip pat aktyviai domisi ir žengia į Vokietiją. Dėl šios priežasties vokiečių kalbą mokančių specialistų poreikis dar labiau išaugo. Tačiau atliktos apklausos duomenimis, net 90,3 proc. įmonių sunkiai randa darbuotojų, gerai mokančių vokiečių kalbą. 69,3 proc. įmonių nėra patenkintos savo ar savo darbuotojų iš Lietuvos vokiečių kalbos žiniomis, 78,8 proc. darbdavių įsitikinę, kad geresnės darbuotojų vokiečių kalbos žinios padėtų pasiekti geresnių rezultatų dirbant su klientais.“

Projekto „Ö kaip vokiškai?“ iniciatoriai – Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK) – tikisi, kad „2018 metais per vokiečių kalbos dienas „Ö kaip vokiškai?“ visa Lietuva vėl prabils vokiškai“, o Užsienio kalbų centras viliasi, kad vokiečių kalba neišnyks iš Vilniaus kolegijos siūlomų užsienio kalbų sąrašo, o kitąmet vokiečių kalbos dienų renginyje išvysime dar daugiau Kolegijos studentų ir svečių.

Užsienio kalbų centro informacija


Anglų kalbos lektorė Milda Kiškytė įteikė šiais mokslo metais studentams dovaną – mokomąją knygą „It’s all about Fashion“.  Tai antroji dėstytojos Mildos Kiškytės Vilniaus kolegijos išspausdinta profesinės anglų kalbos mokymo(-si) priemonė Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentams. Kaip autorė teigia:  „Mokomoji knyga skirta būsimiems mados dizaino, įvaizdžio dizaino, mados technologijų verslo specialistams norintiems išmokti profesinės anglų kalbos ir patobulinti ją. Visi knygos skyriai ir juose esantys pratimai yra adaptuoti taip, kad besimokantieji palaipsniui galėtų įtvirtinti žodynėlį, gramatiką, posakius apie madą, mados verslą.“ Kadangi knyga sudaryta iš kalbėjimo, rašymo ir skaitymo pratimų, susijusių išskirtinai su profesija, reikalingos tvirtos bendrinės anglų kalbos žinios, o praktinės užduotys, iliustracijos, internetinės nuorodos ir atsakymai savikontrolei, sudaro sąlygas dirbti tiek pratybų metu, tiek studijuoti savarankiškai.

Šią knygą leidybai rekomendavo Užsienio kalbų centras kaip išskirtinę, praktiškai jau išbandytą ir patraukliai parengtą mokymo(-si) priemonę studentams. Knygos naudingumu ir autorės Mildos Kiškytės profesionaliu užduočių sukūrimu, pratimų sudarymu bei reikalingo žodyno šiai profesijai parinkimu neabejojo ir mokomąją knygą leidybai rekomendavo dr. Olga Medvedeva, Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto lektorė, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos tarybos narė bei doc. dr. Galina Kavaliauskienė,  filologė, mokslo žurnalų bendraautorė.

Sveikiname centro lektorę Mildą Kiškytę su šiuo nepaprastai svarbiu centrui ir reikšmingu Kolegijai darbu, o studentams ir lektoriams dirbsiantiems su šiuo mokomuoju vadovėliu linkime sėkmės ir gerų pasiekimų!

Užsienio kalbų centro informacija


Rugsėjo mėn. pabaigoje Užsienio kalbų centro vedėja Jūratė Patackaitė ir anglų kalbos lektoriai Lina Valatkienė bei Vytenis Končius, VK Tarptautinių ryšių skyriaus kvietimu, susitiko su Bydgoszcz ekonomikos universiteto (Lenkija), ilgamečio Kolegijos partnerio, atstovais. Susitikime dalyvavo p. Marzena Sobczak-Michałowska, prorektore atsakinga už tarptautinius ryšius, p. Swietłana Kaszuba, Ekonomikos universiteto Europos instituto direktore ir p. Irena Kudlińska, Taikomosios lingvistikos skyriaus ir Užsienio kalbų mokyklos direktore.

Susitikimo metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas Bydgoszcz ekonomikos universiteto Užsienio kalbų mokyklos ir VK Užsienio kalbų centro bendradarbiavimui aptarti. VK UKC vedėja pristatė Užsienio kalbų centrą, jo veiklas ir pasidalino įžvalgomis apie partnerystę mobilumo, mokslo taikomyjų tyrimų, tarptautinių renginių organizavimo srityje, p. Irena Kudlińska noriai dalinosi Užsienio kalbų mokyklos veikla ir darbo su tarptautiniais studentais, kurių Kalbų mokykloje mokosi labai daug, patirtimi. Aktyviai diskutuodami anglų, rusų ir lenkų kalbomis, susitikimo dalyviai sutarė susitikti ir vėl, tačiau dabar jau Bydgoszcz ekonomikos universitete, Užsienio kalbų mokykloje, Lenkijoje.

Užsienio kalbų centro informacija

 

http://www.cwz.wsg.byd.pl/wizyta-w-partnerskiej-uczelni-vilniaus-kolegija-na-litwie.248.html


Rugsėjo mėn. 26 d. Kolegijoje buvo švenčiama Europos kalbų diena. Šiais metais kalbų renginiams buvo pasirinkta tema  „Žaiskime kalbas studentiškai“.  Gausiausias Kolegijos studentų ir dėstytojų būrys susirinko į bendrą renginį Sveikatos priežiūros fakultete. Kalbų dienos šventė prasidėjo triukšminga studentiška beveik šimto balsų skanduote ir SPF dekanės Birutės Gostevičienės sveikinimo žodžiu. Studentai, prieš pradėdami viktoriną „Žaiskime anglų kalbą su „Kahoot“, pirmiausia patikrino savo žinias apie VK Užsienio kalbų centrą ir jo veiklą. Visiems tiksliausiai atsakiusiems į klausimus Centro vedėja įteikė prizus ir paskatino registruotis atlikti testų užsienio kalbos lygiui nustatyti. Sėkmingiausiems bus įteikiamas pažymėjimas – tai  Užsienio kalbų centro dėstytojų dovana studentams.

Klausimus viktorinai apie Europos Sąjungos kalbas, jų vartojimą kūrė Užsienio kalbų centro dėstytojų komanda, o renginį vedė, sumaniai ir šmaikščiai komentavo atsakymus bei su programa „Kahoot“  žaisti mokė anglų kalbos dėstytoja Virginija Andriusevičienė. Ir nors užsienio kalbų dėstytojai jau ne kartą buvo dirbę su šia programa, studentai buvo nepralenkiami – mobiliųjų telefonų mygtukus spaudė mikliau. Kadangi viktorinoje dalyvavo beveik 30 komandų, apdovanotos buvo 6, daugiausiai balų surinkusios komandos. O nugalėtojų – 2 studentų komandų iš SPF (1 ir 3 vieta), 2 komandų iš EKF (4 ir 6 vieta) ir 1 komandos iš VVF (5 vieta) bei dėstytojų komandos (2 vieta) – laukė prizai ir siurprizai. Tačiau svarbiausia, kad 5 fakultetų (ATF, MTF, VVF, SPF, EKF) studentus suvienijo Europos kalbų diena ir jie žaismingai patikrino savo kalbinius įgūdžius bei užsienio ir lietuvių kalbos žinias.

Užsienio kalbų centro ir Sveikatos priežiūros fakulteto informacija


Š. m. gegužės 26 – 27 d. įvyko Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto (VDU UKI) IV-oji ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA) XI –oji tarptautinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė 2017“ (“Sustainable Multilingualism 2017“).

Konferencijos tikslas buvo suburti mokslininkus ir kalbų mokymo profesionalus iš viso pasaulio diskusijai apie kalbų išsaugojimo svarbą, lingvistines žmogaus teises, kalbų politiką aukštajame moksle, t.y. darniąją individualią ir visuomeninę daugiakalbystę aukštajame moksle. Konferencijos dalyviai parengė pranešimų kalbų politikos, kalbų mokymo(-si), daugiakalbystės ir mobilumo, daugiakalbystės ir literatūros, rečiau mokomų kalbų temomis, diskutavo apie mažumų kalbų mokymo(-si) ir vertimo daugiakalbėje aplinkoje problemas, pasisakė iššūkių kultūrai ir identitetui, daugiakalbės kompetencijos plėtojimo neformaliu ir savaiminiu būdu klausimais.

Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro kalbininkai Vytenis Končius, Violeta Žemaitienė, Halina Klupšienė, Jūratė Helsvig, Viktorija Prapraitė ir vedėja Jūratė Patackaitė konferencijai parengė 5 pranešimus.  Vaizdo pranešimu lektorės Jūratė Helsvig ir Viktorija Prapraitė pristatė UKC tyrimo „Užsienio kalbų mokymo (si) turinio tobulinimo galimybės Vilniaus kolegijoje“ rezultatus,  lektorius Vytenis Končius anglų kalba  pateikė sociolingvistinį dvikalbystės palyginimą paranešime “Mass Bilingualism in the USSR and in the EU: a sociolinguistic comparison“, centro vedėja Jūratė Patackaitė kalbėjo apie vokiečių, antrosios užsienio kalbos, mokymo (si) ypatumus Vilniaus kolegijoje ir  užsienio kalbų mokymo (si) proceso efektyvumo įvertinimus ir jo tobulinimo galimybes,  lektorė Violeta Žemaitienė pasidalino tyrimo „Vilniaus kolegijos studentų užsienio kalbų pasirinkimo motyvai ir dinamika“ rezultatais ( pranešimo bendraautorės Halina Klupšienė ir Jūratė Patackaitė).

Konferencijos dalyviai išgirdo pasaulinio garso tyrėjų bei žymių kalbų politikos formuotojų pranešimus, pasidalinti savo atliktų ir atliekamų tyrimų įžvalgomis su tarptautine bendruomene, aptarė aktualias kalbų politikos įgyvendinimo naujoves, sustiprino esamus ryšius ir susipažino su kalbų mokymo tyrėjais ir profesionalais iš 30 pasaulio šalių.


Š. m. balandžio 24 − 28 dienomis Užsienio kalbų centro anglų kalbos lektorė Ingrida Galkauskienė dalyvavo tarptautinėje savaitėje Lisabonos Politechnikos institute (Instituto Poliytechnico De Lisboa), Portugalijoje.

Jau  6-ą kartą organizuota  tarptautinė savaitė  Lisabonoje sulaukė net 83 dalyvių iš 23 Europos aukštųjų mokyklų. Dėstytoja susipažino su kitų aukštųjų mokyklų studijų programomis ir studijų organizavimo sistemomis, pristatė Vilniaus kolegiją, skaitė verslo anglų kalbos paskaitos Verslo ir Apskaitos fakultete (ISCAL), pasidalino patirtimi bei užmezgė kontaktus ir naudingas pažintis su kitų šalių dėstytojais ir tarptautinių programų koordinatoriais.

 

Užsienio kalbų centro informacija
Lektorė Ingrida Galkauskienė


Š. m. balandžio 24 – 28 d. Vilniaus kolegijoje vyko Tarptautinė savaitė, į kurios renginius aktyviai įsijungė Užsienio kalbų centro dėstytojai.

 

Verslo vadybos fakulteto Inovacijų katedros organizuotoje Tarptautinėje konferencijoje „Creativity, Innovation and Entrepreneurship“  su bendraautoriais parengtus pranešimus skaitė anglų kalbos lektoriai Danutė Belazarienė („Maisto turizmo vystymo galimybės Lietuvoje“) ir Vytenis Končius („The Analysis of International Business Management Models and Assessment of Suitability for the International Business of Lithuania“). Menų ir kūrybinių technologijų fakultete vykusiame Tarptautiniame tarpdisciplininiame forume  „Designin the Smart City“  anglų kalbos lektorė Milda Kiškytė parengė pranešimą „Problem based approach towards sustainable development“.

Užsienio kalbų centro dėstytojai kartu su studentais dalyvavo aukštųjų mokyklų lektorių iš Airijos, Izraelio, Nyderlandų karalystės, Suomijos, Rumunijos, Belgijos ir Lenkijos, Jungtinės  Karalystės, Turkijos, Baltarusijos,  paskaitose. Centro anglų kalbos lektorė Sigita Leistrumienė pasidžiaugė nepaprastai įdomiais ir gyvybingais seminarais Pedagogikos fakultete, kuriuos vedė jau ne pirmus metus atvykstantys  į Kolegiją Dorine Hulshof ir  Walter van Wingerden iš Nyderlandų karalystės, Brigitte Mouffe ir Denise Niewejaers iš Belgijos, bei  Michael Daly iš Jungtinės Karalystės.

Puiki nuotaika, kūrybingi ir draugiški žmonės, įdomūs ir naudingi susitikimai vienijo šią savaitę Kolegijos dėstytojus, studentus ir svečius.

 


Kovo 9 dieną Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete įvykusioje 5-joje tarptautinėje studentų konferencijoje „JAUNIMAS BESIKEIČIANČIOJE VISUOMENĖJE“ dalyvavo daugiau nei 100 studentų iš Vilniaus kolegijos, Generolo Jono Žemaičio karo akademijos, Alytaus kolegijos, Lietuvos aukštosios Jūreivystės mokyklos, Porto politechnikos instituto (Portugalija), Žironos universiteto (Ispanija) ir Rezeknės aukštosios mokyklos (Latvija) ir skaitė pranešimus jaunam žmogui aktualiomis temomis.

Šioje  konferencijoje jau penktus metus iš eilės pristatomos įvairios temos ne tik lietuvių, bet ir užsienio kalbomis: anglų, vokiečių ir rusų. Šiais metais studentai išsakė savo požiūrį į savanorystę ir į vertybes, aptarė studijų ir darbo suderinamumo problemas, užsienio kalbų mokėjimo svarbą, gilinosi į specialybės temas ir jomis diskutavo su konferencijos dalyviais. Studentus konferencijai parengė Užsienio kalbų centro dėstytojos Milda Kiškytė, Jūratė Helsvig, Violeta Žemaitienė, Danutė Belazarienė, Halina Klupšienė, Elida Aršavskienė ir Virginija Andriusevičienė.

Tarptautinę studentų konferenciją atidarė fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė, sveikinimo žodžius tarė Jonas Laniauskas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus vedėjas ir Nendrė Černiauskienė, verslo įmonių konsultantė. Plenariniame posėdyje dalyviai susidomėję klausė pranešimo, kurį skaitė Ilja Laurs, rizikos kapitalo įmonės „Nextury ventures“ valdybos narys, vienas iš garsiausių ir sėkmingiausių naujosios kartos Lietuvos verslininkų.

Užsienio kalbų centro informacija

Konferencijos nuotraukų albumas:

https://www.facebook.com/pg/viko.vvf/photos/?tab=album&album_id=1287580651335977


Lietuvos  Nepriklausomybės Atkūrimo Dienos šventiniame minėjime, kurį organizavo Asociacija „Vilniui ir Tautai“, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija ir visuomeninių apdovanojimų „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ komisija, vyko diskusijos, susitikimas su ES ambasadoriumi Rusijoje gerb. Vygaudu Ušacku, monografijos „ugdymo dvasingumo raida“ pristatymas, apdovanojimų „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ įteikimo ceremonija. Šventinį koncertą susirinkusiems dovanojo Balio Dvariono mokyklos moksleivių kolektyvai ir Vytauto Didžiojo gimnazijos alumnai.

Į prasmingą renginį aktyvius visuomenininkus ir neabejingus dvasingumo ugdymui švietime  žmones sukvietė Asociacijos „Vilniui ir tautai“ prezidentas Saulius Povilaitis ir šios Asociacijos bei Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos viceprezidentė Irena Navickienė. Diskusijoje „Dvasingumo realijos švietime ir vartotojiškoje visuomenėje“, taip pat monografijos „Ugdymo dvasingumo raidai“ pristatyme buvo griežtai pasisakoma prieš ilgus metus formuotą požiūrį į mokinį, į studentą kaip į klientą, kuris bręsta „vartotoju“, o ne dvasingu kūrėju. Šis požiūris sumenkino ir mokytojo, dėstytojo vaidmenį visuomenėje, nes jis iš „žinias ir patirtį perduodančio šviesuolio“ tapo „paslaugų teikėju“. „Kūrybingumo ugdymas – veikla, grįsta vertybėmis, kurios per rezultatus turi skleistis jauną žmogų  supančioje aplinkoje, jį ir kitus skatinti kurti“ – pabrėžė monografijos sudarytojas prof. dr. Jonas Kievišas.  Beje, šią monografiją, rekomendavus ATF Kraštotvarkos katedrai,   išleido Vilniaus kolegija.  Diskusijos rezoliucijoje pateikiama ir dar viena svarbi sąlyga ugdymui:  privalomas mokymas.

Susitikimas su ES ambasadoriumi Rusijoje Vygaudu Ušacku ir diskusija „Kovo 11-oji šiandienos geopolitinės situacijos kontekste“ pritraukė į Vilniaus Rotušę dar daugiau vilniečių ir svečių. Po daugiau nei valandą trukusios diskusijos iškilmingoje ceremonijoje buvo įteikti apdovanojimai „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“  iškiliems ir Lietuvai nusipelniusiems žmonėms. Jaunųjų B. Dvariono muzikos mokyklos moksleivių ir Vytauto Didžiojo gimnazijos alumnų koncertu baigėsi prasmingas Lietuvos nepriklausomybės Atkūrimo dienos minėjimas Vilniaus Rotušėje. Tai vienas iš įsimintinų Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos bendradarbiavimo su bendraminčiais renginių vilniečiams ir miesto svečiams.

 

Užsienio kalbų centras
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija


Net trylika Verslo vadybos fakulteto lektorių, dėsčiusių rudens semestre, studentų buvo įvertinti aukščiausiais balais!

Kiekvieno semestro pabaigoje studentai vertina jiems dėsčiusius lektorius. Geriausiųjų rudens semestro dėstytojų sąraše net trylika Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto lektorių! Tai dėstytojai, kurių vertinimo balas nuo 4,6 iki 5,0.

Geriausiai studentų įvertinti fakulteto dėstytojai:

 • Greta Gruodė,
 • Laimutė Fedosejeva,
 • Egidijus Grigūnas,
 • Andrius Vaitiekūnas,
 • Gintarė Gulevičiūtė,
 • Ona Žigutienė,
 • Artūras Vitas,
 • Jūratė Patackaitė,
 • Violeta Žemaitienė,
 • Elida Aršavskienė,
 • Sigita Juzėnienė,
 • Vidutė Ališauskaitė,
 • Eimantas Kamienas.

 

Verslo vadybos fakultetas