Š. m. kovo 18 d. Lietuvos kalbų pedagogų asociacija sukvietė savo narius į ataskaitinį rinkiminį susirinkimą Vilniaus mokytojų namuose.

Pirmoje susirinkimo dalyje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentė Eglė Šleinotienė, viceprezidentė Irena Navickienė ir Tarybos nariai Audronė Auškelienė, Roma Kriaučiūnienė, Romualda Truncienė, Milda Antanauskienė papasakojo apie nuveiktus darbus, priminė 2013-2015 m. įvykusius renginius ir pateikė statistinę ir finansinę ataskaitą. Eglė Šleinotienė padėkos raštus įteikė Tarybos narėms, Vilniaus kolegijos lektorėms Romualdai Truncienei ir Mildai Antanauskienei, Verslo vadybos fakulteto dekanei Danutei Rasimavičienei prezidentė dėkojo už daugiakalbystės puoselėjimą, pagalbą kalbininkams, Asociacijos sklaidą bei aktyvią veiklą. Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos būstinė fakultete yra nuo 2007 m.

Antroje ataskaitinio rinkiminio susirinkimo dalyje vyko naujos Tarybos rinkimai. Prezidentės Eglės Šleinotienės paraginti siūlyti energingus, kūrybingus, motyvuotus pedagogus į Tarybą, susirinkimo dalyviai aktyviai įsijungė į rinkimus bei diskusijas ir po valandos balsų skaičiavimo komisija paskelbė 11 Tarybos narių iš VU UKI, VDU UKI, VšĮ VIKC, KU UKI, KTU UKC, VK UKC. Vilniaus kolegijai 2016-2019 m. atstovaus Užsienio kalbų centro narės Virginija Andriusevičienė ir Jūratė Patackaitė. Susirinkimo pabaigoje už nuoširdų darbą ir reikšmingą indėlį kalbininkų bendruomenei buvo įvertinti ilgamečiai Asociacijos nariai. Garbės prezidentės vardą Asociacijos visuotinio susirinkimo nutarimu buvo suteiktas Eglei Šleinotienei, Garbės tarybos narių vardai suteikti Steigiamosios tarybos narėms Stasei Skapienei (ŠMM), Vilmai Bačkiūtei (ŠMM), Ilonai Rinkevičienei (KTU), Violetai Navickienei (KU), Garbės narių vardai – Dr. Inai Dagytei-Mituzienei ir dailininkei juvelyrei Marytei Gurevičienei Asociacijos apdovanojimo „Baltojo filologo skrynelės“ autorėms.

Šios dienos vakare, M. K. Čiurlionio namuose įvyko iškilmingas „Baltojo filologo skrynelės“ kandidatų ir laureatų pagerbimo vakaras. Kalbų institucijų laureatu tapo VU Užsienio kalbų instituto kalbininkai. Instituto direktorei dr. Romai Kriaučiūnienei ir Kalbų pedagogo nominacijos laureatei dr. Nemirai Mačianskienei apdovanojimus „Baltojo filologo skryneles“ įteikė LR Seimo narys Arminas Lydeka ir ŠMM Bendrojo ugdymo departamento direktorė Žydronė Žukauskaitė. Vakaro metu skambėjo dainininkės Juditos Leitaitės dainos. Koncerto pabaigoje nuskambėjo Asociacijos prezidentei Eglei Šleinotienei skirta daina „Balandėlė“ kaip Asociacijos narių padėkos žodis ir nuoširdus palinkėjimas.

 

Verslo vadybos fakultetas
Užsienio kalbų centras