Užsienio kalbų centro lektorė Virginija Andriusevičienė, dirbanti Sveikatos priežiūros fakultete,  gegužės 2-6 d. pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą lankėsi  Lisabonos Politechnikos Institute  (Instituto Politecnico de Lisboa) Portugalijoje, kur skaitė paskaitas „ Užsienio kalbos aukštajame moksle“ (Foreign Language(s) in Tertiary Education) ir „Anglų kalba sveikatos priežiūros specialistams“ (English for Health Care Professionals).

Lektorė V. Andriusevičienė kartu su kitais 42 tarptautinės savaitės dalyviais iš 15 šalių išklausė dalyvių pranešimus įvairiomis aktualiomis temomis, susipažino su Instituto Sveikatos priežiūros fakulteto patalpomis ir materialine baze, bendravo dalykiniuose susitikimuose ir neformalioje aplinkoje.  Susitikimo su anglų kalbos dėstytojais metu buvo aptarti užsienio kalbų dėstymo ypatumai šių dienų kontekste ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.