Siekiant įgyti profesinių žinių ir plėtoti tarptautinius ryšius ne tik tarp užsienio partnerių akademinio personalo, bet ir tarp administracijos personalo, Irena Černiauskienė, vyriausioji buhalterė, Regina Bacevičiūtė, vyriausios buhalterės pavaduotoja, buhalterės Marytė Panavienė ir Stanislava Michalkevičienė bei Jūratė Patackaitė, Užsienio kalbų centro vedėja vyko stažuotis pagal Erasmus+ programą į Vokietijos Albstadt-Sigmaringen universitetą. Pagrindinis stažuotės tikslas buvo susipažinti su Universiteto Finansų departamento veiklos specifika, įgyti patirties bei gauti naudingos informacijos finansų, apskaitos bei valdymo srityse. Užsienio kalbų centro vedėją Jūratę Patackaitę domino užsienio kalbų mokymas ir taikomoji mokslinė, kvalifikacijos tobulinimo bei organizacinė veikla universitete.

Universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos Conny Bast dėka, personalas padalinio atstovai susitiko su Finansų skyriaus specialistais ir Mokslo ir karjeros centro vedėju. Vizito dalyvės pasikeitė naudinga informacija apie racionalų žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių valdymą, apskaitos tvarkymą, susipažino su Universiteto biudžeto sudarymo, finansavimo, vykdymo  ir kontrolės procesais bei specifika, sėmėsi patirties apskaitant vykdomų Europos Sąjungos, Erasmus+  projektų  ir kitų fondų lėšas. Pasidomėta Vokietijos federacinės žemės buhalterinės apskaitos politika, apskaitos procesais, finansinės atskaitomybės rengimo tvarka ir terminais bei pateikimo atsakingoms institucijoms formomis, susipažinta su Finansų departamento naudojamomis apskaitos programomis ir informacijos valdymo sistemomis.

Erasmus+ programos dalyvės susipažinusios su Albstadt-Sigmaringen universiteto Finansų departamento veikla, sieks šias žinias pritaikyti Vilniaus kolegijos Finansų ir apskaitos skyriaus darbe, o Užsienio kalbų centro vedėja pasidalins universiteto Mokslo ir karjeros skyriaus patirtimi  su atitinkamų Kolegijos skyrių darbuotojais.

 

Finansų ir apskaitos skyrius
Užsienio kalbų centras