Lapkričio 11 d. Kaune Užsienio kalbų centro dėstytojai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje. Tai jau 9-oji Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kalbų ir edukacijos katedros konferencija, kurią šiais metais organizavo ir Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centras, Šv. Ignaco Lojolos kolegija ir Lietuvos prancūzų kalbos dėstytojų ir mokytojų asociacija. Užsienio kalbų centro lektorės Ingrida Galkauskienė, Lina Valatkienė, Halina Klupšienė, Violeta Žemaitienė ir vedėja Jūratė Patackaitė pristatė Europos kalbų dienos renginius, organizuojamus Kolegijoje ir dalijosi nuotolinių užsienio kalbos modulių  kūrimo ypatumais.

Tarptautinėje konferencijoje dalyvavo taip pat  kalbininkai iš Lietuvos – Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijų universiteto, Aleksando Stulginskio universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Šiaulių valstybinės kolegijos, Kauno kolegijos, bei svečiai iš Lenkijos, Adomo Mickevičiaus universiteto Poznanėje ir  Čekijos, Masaryko universiteto Brno.

Kalbininkai diskutavo apie profesinės užsienio kalbos mokymosi galimybes ir problemas, Lietuvių ir užsienio kalbos ir kalbos kultūros studijų reikšmę profesionalo kompetencijos ugdymui, o taip pat domėjosi šiuolaikiniais efektyviais dėstymo metodais. Konferenciją vainikavo iškilmingas posėdis, skirtas LSMU Kalbų ir edukacijos katedros 65-ies metų jubiliejui.

 

Užsienio kalbų centro informacija