2016 m. lapkričio 18-27 d. Užsienio kalbų centro lektorė Virginija Andriusevičienė dalyvavo Europos Komisijos per Erasmus+  programą finansuojamuose mokymuose “Differences Challenge Assumptions”, kurių tikslas buvo gerinti dalyvių tarpkultūrines kompetencijas.

Dvidešimt šeši jaunimo bei dirbančiųjų su jaunimu atstovai iš Lenkijos, Graikijos, Turkijos, Vokietijos, Rumunijos, Bulgarijos, Lietuvos, Ispanijos, Maltos, Didžiosios Britanijos, Serbijos, Italijos, Slovėnijos ir Portugalijos intensyviai diskutavo jautriomis tarpkultūrinio bendravimo, migracijos, integracijos ir adaptacijos temomis. Mokymus vedusios psichologės Andreea-Loredana Tudorache (Rumunija) pateikta įvairi medžiaga (žaidimai, TV reklamos, grožinės literatūros ištraukos, žodžių analizė ir pan.), dažnai provokuojanti, skatinanti mąstyti, naujai įvertinti žinomas tiesas bei laužyti stereotipus, įžiebdavo nesibaigiančias diskusijas, kurios leido dalyviams geriau pažinti vieniems kitus ir ugdyti savo tarpkultūrinį jautrumą.

 

UKC lektorė Virginija Andriusevičienė