Š. m. gegužės 26 – 27 d. įvyko Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto (VDU UKI) IV-oji ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA) XI –oji tarptautinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė 2017“ (“Sustainable Multilingualism 2017“).

Konferencijos tikslas buvo suburti mokslininkus ir kalbų mokymo profesionalus iš viso pasaulio diskusijai apie kalbų išsaugojimo svarbą, lingvistines žmogaus teises, kalbų politiką aukštajame moksle, t.y. darniąją individualią ir visuomeninę daugiakalbystę aukštajame moksle. Konferencijos dalyviai parengė pranešimų kalbų politikos, kalbų mokymo(-si), daugiakalbystės ir mobilumo, daugiakalbystės ir literatūros, rečiau mokomų kalbų temomis, diskutavo apie mažumų kalbų mokymo(-si) ir vertimo daugiakalbėje aplinkoje problemas, pasisakė iššūkių kultūrai ir identitetui, daugiakalbės kompetencijos plėtojimo neformaliu ir savaiminiu būdu klausimais.

Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro kalbininkai Vytenis Končius, Violeta Žemaitienė, Halina Klupšienė, Jūratė Helsvig, Viktorija Prapraitė ir vedėja Jūratė Patackaitė konferencijai parengė 5 pranešimus.  Vaizdo pranešimu lektorės Jūratė Helsvig ir Viktorija Prapraitė pristatė UKC tyrimo „Užsienio kalbų mokymo (si) turinio tobulinimo galimybės Vilniaus kolegijoje“ rezultatus,  lektorius Vytenis Končius anglų kalba  pateikė sociolingvistinį dvikalbystės palyginimą paranešime “Mass Bilingualism in the USSR and in the EU: a sociolinguistic comparison“, centro vedėja Jūratė Patackaitė kalbėjo apie vokiečių, antrosios užsienio kalbos, mokymo (si) ypatumus Vilniaus kolegijoje ir  užsienio kalbų mokymo (si) proceso efektyvumo įvertinimus ir jo tobulinimo galimybes,  lektorė Violeta Žemaitienė pasidalino tyrimo „Vilniaus kolegijos studentų užsienio kalbų pasirinkimo motyvai ir dinamika“ rezultatais ( pranešimo bendraautorės Halina Klupšienė ir Jūratė Patackaitė).

Konferencijos dalyviai išgirdo pasaulinio garso tyrėjų bei žymių kalbų politikos formuotojų pranešimus, pasidalinti savo atliktų ir atliekamų tyrimų įžvalgomis su tarptautine bendruomene, aptarė aktualias kalbų politikos įgyvendinimo naujoves, sustiprino esamus ryšius ir susipažino su kalbų mokymo tyrėjais ir profesionalais iš 30 pasaulio šalių.