Š. m. spalio mėn. įvyko pirmas ŠMPF Europos kalbų ženklo (EKŽ) komisijos posėdis, kuriame  buvo renkami įdomiausi ir inovatyviausi 2018 m. Europos kalbų dienos renginiai. Šį projektą ŠMPF įgyvendina jau nuo 2004 m. 2012-2015 m. Lietuvos kalbų pedagogų asociacijai (LKPA) atstovavo VK Užsienio kalbų centro vedėja Jūratė Patackaitė, šiais metais ją delegavo taip pat LKPA.

Kaip teigiama ŠMPF interneto svetainėje http://smpf.lt/lt/europos-kalbu-zenklas-igyvendinti:  „Europos kalbų ženklas yra apdovanojimas, kuris skatina naujas kalbų mokymo ir mokymosi iniciatyvas, vertingas naujas kalbos mokymo technikas, informacijos apie jas ir gerosios patirties sklaidą. EKŽ tikslas skatinti naujas kalbų mokymosi ir mokymo iniciatyvas įvairiose švietimo ir mokymo srityse, nepaisant amžiaus ir taikomų metodų; plėsti galimybes kuo plačiau susipažinti su naujomis vertingomis kalbos mokymo(si) technikomis; skleisti gerąją kalbinių projektų patirtį.“

Europos kalbų ženklo atrankos komisijos narės: ŠMPF specialistės, atstovės iš LR ŠMM, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos ir Ugdymo plėtotės centro taip pat susipažino su kalbiniais renginiais ir aptarė EKŽ projekto iniciatyvas bei jų sklaidos galimybes.

Užsienio kalbų centro informacija