Š. m. sausio 30 ir 31 d. EKF vyko praktinis seminaras „Informacinių technologijų taikymas mokymo procese“, kurį vedė UKC anglų kalbos dėstytoja Ingridos Galkauskienė, jai talkino fakulteto IT dėstytoja Danguolė Ignatavičiūtė. Dėstytoja Ingrida pasidalijo Kahoot mokymo platformos privalumais, Google įrankių (Google docs, Forms, Quizzes, Blogs) pritaikymo galimybėmis.

Darbingai nusiteikę seminaro dalyviai EKF ir UKC dėstytojai noriai įsijungė į dėstytojos pasiūlytus žaidimus, kūrė trumpus vaizdo ir garso filmus, kuriuos seminaro lektorė Ingrida sėkmingai taiko nuotolinių ir ištęstinių studijų studentų mokymo procese. UKC dėstytojai stengiasi paįvairinti užsienio kalbų paskaitas ir sudominti studentus ne tik kūrybiškumą skatinančiais, bet ir patraukliais jaunimui kalbų mokymo ir žinių vertinimo metodais. UKC dėstytoja Ingrida yra viena iš aktyviausių Centro dėstytojų, ne tik naudojanti IT verslo anglų kalbos užsiėmimuose, bet ir noriai besidalijanti patirtimi su kolegomis.

Seminaro pabaigoje UKC dalyviai padėkojo ir išreiškė norą dalyvauti kitame lektorės Ingridos seminare.

UKC informacija