Tarptautinėje konferencijoje „Darnioji daugiakalbystė 2019“ ir Užsienio kalbų centro lektorių pranešimai

Gegužės 24-25 d. įvyko V-ji Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Užsienio kalbų instituto (UKI) ir XIII-ji Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) tarptautinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė 2019“. „Konferencijos tikslas – suburti mokslininkus ir kalbų mokymo profesionalus iš viso pasaulio diskusijai apie kalbų išsaugojimo svarbą, lingvistines žmogaus teises, kalbų politiką aukštajame moksle, t. y. darniąją individualią ir visuomeninę daugiakalbystę aukštajame moksle“ – teigia organizatoriai.

Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 200 dalyvių ir buvo pristatyta 114 pranešimų kalbų politikos, rečiau mokomų kalbų, kalbų mokymo(-si) metodikos, daugiakalbystės verslui ir akademiniam judumui, inovacijų kalbų mokyme, integruoto dalyko mokymo, vertimų, daugiakalbės pedagogikos bei kalbų kompetencijos plėtojimo neformaliu ir savaiminiu būdu temomis. Užsienio kalbų centrui atstovavo lektorė Milda Kiškytė su pranešimu „Application of E-Concept Map Study Method Within a Context of Experiential Learning“, centro vedėja Jūratė Patackaitė pristatė pranešimą „Darniosios daugiakalbystės realios ir perspektyvos Vilniaus kolegijoje“.

Svečiai iš Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, Vokietijos, Turkijos, Rusijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos Nyderlandų,  Estijos, Čekijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Serbijos, Vengrijos, Albanijos, Indijos, Švedijos, Moldovos Alžyro ir Kanados bei kolegos iš 9 Lietuvos aukštųjų mokyklų diskutavo jiems aktualiomis temomis, dalinosi patirtimi ir pristatė atliktus tyrimus lietuvių, anglų, vokiečių, ispanų, prancūzų ir rusų kalbomis. Konferencijos dalyviams buvo organizuotos ekskursijos, kad galėtų daugiau susipažinti su Kaunu, pabendrauti neformalioje aplinkoje su bendraminčiais.

Užsienio kalbų centro informacija