Š. m. rugsėjo 16-20 d. vyko 1-ji tarptautinė personalo mokymų savaitė.  24 dalyviai iš 9 užsienio šalių – Austrijos, Belgijos, Kipro, Indijos, Kroatijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rumunijos ir Vokietijos mokėsi ne tik kūrybiškumo metodų, pagrindinės tarptautinės savaitės idėjos, pasiūlytos VVF, paslapčių, bet ir  susipažino su Vilniumi, apsilankė Trakuose ir Užutrakio dvare.

Užsienio kalbų centro (SPF) anglų kalbos lektorė Virginija Andriusevičienė  tarptautinės savaitės dalyviams skaitė paskaitą „Lietuvių kalba ir kultūra“, dalyvavo SPF bendruomenės susitikime su p. Johanna Papiołek (Medical University of Gdansk, Lenkija), bei p. Martine Baurin-Moroy ir p. Katia Camplo (Institut Regional de Formation Sanitaire et Sociale, Prancūzija). Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, viešnios dalyvavo lektorės Virginijos A. anglų kalbos paskaitoje.

Pedagogikos fakultete lankėsi 4 viešnios iš įvairių Vokietijos universitetų ir susitiko su fakulteto dekane Vaiva Juškiene, katedrų vedėjomis, bei UKC PDF anglų kalbos lektore Sigita Leistrumiene. Viešnios iš Vokietijos turėjo galimybę susitikti su pradinio ugdymo studijų programos ir ERASMUS+ programos  studentais iš Turkijos Bayburt universiteto, pristačiusiais savo ir kitų šalių švietimo sistemas. Šioje paskaitoje mokymų dalyvės papasakojo apie švietimą Vokietijoje, taip pat vyko įdomios diskusijos tarp studentų, PDF dėstytojų ir svečių.

UKC anglų kalbos lektorė (EIF) Aušra Netikšienė vedė tarptautinės savaitės dalyviams seminarus „Tour of mobility experiences“, kurių metu kartu su dalyviais dalijosi patirtimi ir diskutavo apie galimybes, kurias atveria mobilumas, taip pat su kokiais iššūkiais susiduriama, kas skatina dalyvauti įvairiuose mobilumo projektuose o ,svarbiausia, kokią įtaką mobilumas turi asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui. Ekonomikos fakultete UKC anglų kalbos lektorė Ingrida Galkauskienė dalykiniam pokalbiui susitiko su p. Philippe Mairoux, svečiu iš Belgijos, Artessis Plantijn Hogschool Antwerpen.

Tarptautinės personalo mokymų savaitės ketvirtadienis buvo skirtas individualiems dalyvių susitikimams. Užsienio kalbų centre viešėjo p. Caroline Storme iš Belgijos, Artessis Plantijn Hogschool Antwerpen. UKC lektoriai Danutė Belazarienė, Vytenis Končius ir vedėja Jūratė Patackaitė pristatė Užsienio kalbų centrą ir jo veiklą, aptarė galimo bendrdarbiavimo kryptis dėstymo mainų ir tyrimų srityse. Prancūzų kalbos ir Tarpkultūrinės komunikacijos dalykų dėstytoja pristatė savo aukštąją mokyklą bei lankėsi verslo anglų kalbos TV19 grupės (lektorė Danutė Belazarienė) ir Speciality language IB17E grupės (lektorius Vytenis Končius) paskaitose.

Užsienio kalbų centro dėstytojai praleido naudingą ir įdomią ankstyvo rudens savaitę, kurią organizavo Kolegijos Tarptautinių ryšių skyrius. Gražių žodžių ir padėkų nusipelnė šie UKC lektoriai: Sigita Leistrumienė, Virginija Andriusevičienė, Aušra Netikšienė, Ingrida Galkauskienė, Danutė Belazarienė ir Vytenis Končius. Sėkmės ir iki kitos tarptautinės personalo mokymų savaitės!

 

 

TRS projektų vadovės Sigitos Lesitrumienės ir UKC informacija