Š. m. pradžioje EDUKOLIGIJOS ir FILOLOGIJOS krypčių tyrėjų koordinatorės Violeta Žemaitienė ir Jūratė Patackaitė suorganizavo 3 susitikimus.

Pirmame susitikime šių mokslo krypčių atstovai: V. Andriusevičienė, D. Belazarienė, J. Helsvig, H. Klupšienė, V. Končius,  A. Netikšienė, N. Mačerauskienė, J. Patackaitė, V. Prapraitė ir V. Žemaitienė, pasidalijo moksliniu įdirbiu filologijos srityje ir savo praktine patirtimi edukacinių užsiėmimų organizavimo ir vedimo srityje.

Antrojo susitikimo metu buvo aptartos ir numatytos šių krypčių veiklos gairės 2020 metams. Kadangi vienas iš uždavinių yra išsiaiškinti edukacinių ir kalbinių renginių ir užsiėmimų poreikį, šių grupių tyrėjai nutarė atnaujinti ir pagilinti savo žinias tyrimų metodologijoje. Tam tikslui į trečiąjį susitikimą buvo pakviesta VVF Vadybos katedros Sociologijos lektorė ir Fakulteto tarybos pirmininkė Vilma Gegužienė. Seminaro metu EDUKOLIGIJOS ir FILOLOGIJOS krypčių tyrėjai susipažino su efektyviausiais ir šiuo metu populiariausiais tyrimais, bei jų organizavimo ir apibendrinimo metodais.

Užsienio kalbų centras