Šalyje tebesitęsiant karantinui kasmetė, jau 9-oji VK VVF Studentų mokslinės draugijos tarptautinė studentų konferencija „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“ vyko lapkričio 24 d. nuotoliniu būdu. Šiais metais konferencija vyko pagal bendrą Vilniaus kolegijos bei Švietimo mokslo ir sporto ministerijos  projektą ir įpareigojo organizatorius ypač gerai jai pasiruošti, o pranešėjus ir straipsnių autorius atsakingai pristatyti atliktus tyrimus ir jų rezultatus.

Plenarinio posėdžio dalyvius sveikinusieji VVF dekanė Nida Mačerauskienė, VVF Studentų mokslinės draugijos pirmininkas Paulius Jogminas ir Konferencijos mokslinio komiteto pirmininkas doc. dr. Viktor Kozlovskij  lietuvių ir anglų kalbomis džiaugėsi ne tik dalyvių gausa ir temų įvairove bet ir aktyviu studentų įsitraukimu į tiriamąją veiklą. Apie teorinių žinių pritaikymą praktiškai dalijosi keturi plenarinio posėdžio svečiai Onutė Simonavičiūtė, nekilnojamojo turto pardavimo brokerė, ekpertė; Justina Vasiljevaitė, „Piktas keksas“ savininkė; Diana Kondrusevičienė, „NoriuNoriuNoriu.lt“ projekto įkūrėja ir Aistė Ražinskaitė, TTVAM lektorė, „UCS Baltic“ marketingo vadybininkė.

Tarptautinė konferencija  subūrė 181 pranešėją perskaityti 110 pranešimų (67 lietuvių kalba ir 43 anglų kalba).  Aukštųjų mokyklų studentai iš Rumunijos, Rusijos, Ispanijos, Latvijos, Graikijos, Ukrainos, Danijos, Egipto, Indijos ir Nigerijos (10 šalių) bei Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno kolegijos, Vilniaus technologjjų ir dizaino kolegijos, Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, Kolpingo kolegijos, Utenos kolegijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Alytaus kolegijos, Lietuvos verslo kolegijos ir Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos, Agrotechnologijų, Menų ir kūrybinių technologijų, Sveikatos priežiūros, Verslo vadybos fakultetų, o taip jau antrąkart konferencijoje dalyvaujančių Vilniaus Abraomo Kulviečio gimnazijos moksleivių pasisakė  įvairiomis jiems aktualiomis temomis: studijų, darbo, laisvalaikio taip pat asmeninių ar dalykinių kompetencijų ugdymo motyvacijos, sveikos gyvensenos, verslumo ir kūrybiškumo  pavyzdžių bei socialinės atsakomybės iniciatyvų. Išskirtinio dėmesio sulaukė tema apie profilaktiką ir kovą su virusu COVID-19.

VK Užsienio kalbų centro dėstytojų (Violetos Žemaitienės, Viktorijos Prapraitės, Danutės Belazarienės, Ingridos Galkauskienės, Halinos Klupšienės, Virginijos Andriusevičienės, Jūratės Helsvig ir Jūratės Patackaitės) konsultuojami studentai šioje konferencijoje pristatė bei parengė 15 pranešimų ir straipsnių.

Konferencijos vedėjai, Studentų mokslinės draugijos nariai, stengėsi sukurti dalykišką ir jaukią atmosferą virtualioje erdvėje, skatino dalyvius ne tik drąsiai pristatyti savo tyrimus, bet ir klausti ar išsakyti nuomonę, nes tai išskirtinė galimybė išgirsti ne tik Lietuvos, bet ir kitų užsienio šalių jaunimui aktualias temas, pasidalinti turima patirtimi, teorines žinias pritaikyti praktiškai, įsigilinti į savo analizuojamą temą bei tinkamai pasirengti dalyvauti kituose renginiuose ar kitais metais 10-oje tarptautinėje studentų konferencijoje „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“!

Užsienio kalbų centro informacija