Šiais mokslo metais Užsienio kalbų centro dėstytojos Ingrida Galkauskienė, Jūratė Helsvig, Violeta Žemaitienė ir vedėja Jūratė Patackaitė dalyvauja projekte „Kalbos mokymasis – sėkmingos socialinės integracijos dalis“ (PMIF–2.1.9-V-01-001). Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas į Lietuvą atvykstantiems trečiųjų šalių piliečiams bei asmenims be pilietybės mokytis lietuvių kalbos, pritaikant turimą patirtį ir kompetencijas. UKC dėstytojos rengia programą ir nuotolinį modulį mokytojams / dėstytojams ir užsieniečiams.

Viena iš projekto, kuris finansuojamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, veiklų – vesti mokymus mokytojams / dėstytojams, kurie dirbs su parengtomis priemonėmis pagal sudarytas programas. Anglų kalbos dėstytojos Ingrida Galkauskienė ir Jūratė Heslvig, bei vokiečių ir rusų kalbos dėstytojos Violeta Žemaitienė ir Jūratė Patackaitė kovo 9 d. ir balandžio 7 d. bei 28 d. vedė mokymus „Mokymasis natūralioje aplinkoje nuotoliniu būdu: pažingsniui ir vaizdžiai“, kurių metu pristatė rengiamą nuotolinį modulį, dalijosi dėstymo ir lietuvių kalbos mokymo patirtimi, supažindino ir kartu su dalyviais išbandė interneto įrankius ir kalbų mokymo(si) programėles „Quizlet“; „Kahoot!“, „Menti“, “Padlet”.

Projekto dalyvės UKC dėstytojos Ingrida, Jūratė H., Violeta ir Jūrate P. džiaugiasi nauja patirtimi, įdomiomis pažintimis bei ryšiais, taip pat naudingu bendradarbiavimu su VK Pedagogikos fakulteto dekane Vaiva Juškiene ir kitais  fakulteto kolegomis.