Š. m. balandžio 30 d. įvyko seminaras Asociacijos nariams ir ataskaitinis susirinkimas. Seminarą ,,NEARPOD galimybės – viskas viename“ ir apie šį IT įrankį, skirtą mokyti kalbų nuotoliniu būdu, vedė VDU UKI lektorė, LKPA narė Vaida Misevičiūtė. Seminaro dalyviai NEARPOD platformą išbandė praktiškai, o lektorė Vaida atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

Ataskaitinį susirinkimą pradėjo prezidentė Almantė Meškauskienė (VDU Užsienio kalbų instituto direktorės pavaduotoja) ir pristatė 2020 m. atliktas ir dabar atliekamas veiklas, pakvietė visus į VDU UKI kartu su LKPA organizuojamą konferenciją „Darnioji daugiakalbystė“ (angl. Sustainable Multilingualism), kuri vyks birželio 4-5 d.  LKPA narė ir projekto „Abiturientų bendravimo užsienio kalba komunikacinių įgūdžių tobulinimas rengiantis užsienio kalbos valstybiniam brandos egzaminui“ iniciatorė, Valstybės institucijų kalbų centro direktorė Audronė Auškelienė pristatė dalyviams laimėtą projektą, jo komandą, bei planuojamus renginius ir pasidžiaugė, kad tokios veiklos įdomios ir pritrauks daugiau narių į Asociaciją.

Garbės prezidentė Eglė Šleinotienė, FIPLV sekretorė Šiaurės ir Baltijos šalių regionui  pasidalino naujienomis šio regiono asociacijose, veiklos Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryboje (LPAVT) rezultatais, bei kt. reikšmingais darbais, sprendžiant aukštojo mokslo ir švietimo sistemos problemas, taip pat paragino kolegas pasakoti apie savo nuveiktus darbus naujienlaiškiuose, kuriuos ji administruoja ir skleidžia FIPLV nariams nuo 2014 m. Asociacijos viceprezidentė Jūratė Patackaitė (Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro vedėja) kalbėjo narystės klausimais bei pristatė Tarybos narių veiklą 2020 m. Ataskaitinio susirinkimo metu buvo patvirtinta Finansinė ataskaita.

Antroji susirinkimo dalis buvo skirta aktyvių, iniciatyvių Asociacijos narių darbų ir veiklų pristatymams. VDU Komunikacijos prorektorė dr. Vilma Bijeikienė pateikė įdomios ir naudingos informacijos iš Europos kalbų tarybos, kurios nare ji yra ir paragino Asociacijos narius įsijungti į tarptautines organizacijas. Kitose ES šalyse, prorektorės nuomone, daugiakalbystei dėmesys nebuvo sumažėjęs, o Lietuvos kalbininkai turėtų drąsiau apie tai kalbėti ir diskutuoti. VU Užsienio kalbų instituto docentė, dr. Loreta Chodzkienė pristatė VU įgyvendinamą projektą QuiLL (Quality in Language Learning) ir jo partnerius. Projekto dalyviai aiškinsis COVID-19 pandemijos pasekmes aukštajam mokslui, skirs dėmesį ES šalių kalbų ir ypač dalykinės kalbos populiarinimui, suteiks dėstytojams galimybių kelti kvalifikaciją bei kurs atviros prieigos kalbų mokymo išteklių duomenų bazę.

Asociacijos tarybos narė dr. Olga Medvedeva papasakojo apie LKPA knygų skaitytojų klubo veiklą ir priminė kolegoms, kad nereikia užmiršti ir savo pomėgių. Net karantino metu klubo skaitytojai bendrauja nuotoliu ir aptaria šiuolaikinių rašytojų, sutelkdami dėmesį į ES šalių autorius, romanus, pasakojimus bei eilėraščius. Asociacijos nariams apie Klaipėdos universiteto Lituanistikos ir užsienio kalbų centrą ir jo veiklą pasakojo jo vedėja LKPA tarybos narė Jūratė Derukaitė.

Susirinkimo pabaigoje buvo pristatyta apklausos „LKPA narių poreikiai ir lūkesčiai“, kurią atliko Tarybos narės Jūratė Patackaitė, Virginija Tuomaitė ir Jūratė Derukaitė, rezultatai ir diskutuota apie jų įgyvendinimą.

LKPA Viceprezidentė Jūratė Patackaitė