Š. m. spalio 8 – 9 dienomis įvyko Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) ir Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto organizuojama V-oji konferencija „Mokslinis pilietiškumas neapibrėžtame pasaulyje“. Konferencijoje dalyvavo apie 200 tyrėjų iš Lietuvos aukštųjų mokyklų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja dr. Loreta Žadeikaitė.

Savo pranešimuose ir diskusijose tyrėjai kėlė šiuolaikinei visuomenei ir mokslo bei technologijų pasauliui aktualius klausimus: aktyvaus piliečio ugdymo, edukacinių tyrimų poreikio ir naudos visuomenei, pedagogo vaidmens svarbos neapibrėžtumo kontekste, pilietiškumo ir socialinių kompetencijų ugdymo, mokslu grindžiamo įtraukios visuomenės mokytojų rengimo bei kt.  Antrą konferencijos dieną buvo pristatomi atliktų tyrimų rezultatai. Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro lektorės Jūratė Patackaitė, Violeta Žemaitienė, Jūratė Helsvig ir Ingrida Galkauskienė skaitė pranešimą „Nuotolinio mokymo(si) iššūkiai ir galimybės mokant užsienio kalbų“ bei dalijosi edukologijos ir filologijos kryptyse atliktų tyrimų rezultatais, atsakė į konferencijos dalyvių klausimus.

Konferencijos pabaigoje vyko aptarimas ir diskusijos. 2022 m. LETA konferencija vyks Vytauto Didžiojo universitete (VDU). Šis universitetas pasirinktas neatsitiktinai: kitąmet universitetas švenčia įkūrimo 100-ąsias metines.

Konferencijos nuotraukų galerija

 

Užsienio kalbų centro informacija