Š. m. spalio 15 d. Užsienio kalbų centro (UKC) lektorės Ingrida Galkauskienė, Jūratė Helsvig, Violeta Žemaitienė ir vedėja Jūratė Patackaitė apsilankė Valstybės institucijų kalbų centre (VIKC). Abu centrus sieja ilgametė veiklų bendrystė ir profesinė draugystė, kuri prasidėjo 2006 m., kuriant Lietuvos kalbų pedagogų asociaciją.

VIKC direktorė Audronė Auškelienė parodė naujas centro patalpas (Palangos g. 4), papasakojo apie įgyvendinamus projektus ir supažindino su kitomis veiklomis. Abiejų centų atstovai pasidalijo jų institucijoms aktualiais klausimais, aptarė galimas bendradarbiavimui sritis, kurios ir iki šiol buvo įvairios ir naudingos: bendras kalbų renginių organizavimas, kvalifikacijos kėlimas, projektinė veikla.

 

Užsienio kalbų centro informacija

 

dav