Š. m. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto kalbininkai pradėjo vykdyti  Erasmus+ programos Strateginių partnerysčių aukštajame moksle krypties projektą QuiLL (“Quality in Laguage Learning” („Kalbų mokymosi kokybė”), Nr. 2020-1-PT01-KA226-HE-094809). Projekto koordinatorius – Bragancos universitetas (Portugalija), projekto partnerio VU FLF UKI kvietimu į jį įsijungė ir Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centras.

Kaip teigiama projekte: „pokyčiai, vykstantys aukštajame moksle, kelia būtinybę kalbų dėstytojams nuolatos tobulinti tiek savo profesines kompetencijas, tiek peržiūrėti parengtas skaitmenines mokymo(si) priemones, įvertinti jų tinkamumą šiandienos besimokančiųjų poreikiams. QuiLL projektu siekiama tobulinti kalbų dėstytojų gebėjimus atrinkti, įvertinti bei kurti skaitmenines ar kt. informacinėmis technologijomis grįstas dalykinės kalbos mokymo priemones.“

Pagrindinis šio projekto tikslas:  sukurti atviros prieigos mokymo priemonių duomenų bazę, skirtą dalykinės kalbos mokymui(si). Užsienio kalbų centro komanda įsitrauks į parengtų lietuvių kalbai mokyti užsieniečius skaitmeninių mokymo(si) priemonių vertinimą.

Daugiau apie projektą skaitykite svetainėje: https://quill.pixel-online.org/.

Užsienio kalbų centro informacija