Š. m. vasario mėn. pabaigos įvykiai: karas Ukrainoje ir nelaimė ištikusi Ukrainos tautą, nustelbė visus Užsienio kalbų centro dėstytojų darbus ir ne tik priminė 1991 m. sausio įvykius Lietuvoje, užgavo širdį, bet ir sukėlė grėsmę nacionaliniam saugumai bei žmogiškosioms vertybėms.

Vilniaus kolegija palaikydama Ukrainos dėstytojus, studentus, pasmerkė Rusijos federacijos karinius veiksmus prieš nepriklausomą Ukrainos valstybę ir nutraukė sutartis su Rusijos Federacijos bei Baltarusijos aukštosiomis mokyklomis. O Kolegijoje studijuojantiems studentams iš Ukrainos buvo paskirtos papildomos stipendijos, studentai yra atleisti nuo mokesčių už bendrabutį ir studijas. Taip pat intensyviai ruošiamasi priimti studijuoti rudenį jaunuolius iš Ukrainos.  Užsienio kalbų centro (UKC) nariai prisideda prie įvairių tiek Vilniaus kolegijos bendruomenės tiek kitų visuomeninių akcijų: teikia paramą šiuo metu namų netekusiems ukrainiečiams ir jų keturkojams draugams, taip pat planuoja organizuoti lietuvių kalbos kursus ukrainiečiams ir ukrainiečių kalbos lietuviams.

Vasario mėn. pabaigoje – kovo mėn. pradžioje UKC dėstytojai kartu su kolegomis vakarais, po darbo, skubėjo į vienybės ir solidarumo su Ukraina akcijas ir į kitus renginius Vilniuje, kadangi rytai ir popietės buvo skirti studentams ir tarptautinės dėstymo savaitės Kolegijoje svečiams. Jau tapo tradicija kiekvienais metais kovo pradžioje susitikti su partneriais ir kolegomis iš Ispanijos, Čekijos, Belgijos, Jungtinės Karalystės, Libijos, Vokietijos, Lenkijos, Albanijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos, Turkijos, Rumunijos, Kipro, Indijos, Kosovo, Nyderlandų ir Izraelio, pasiklausyti jų skaitomų studentams paskaitų (tiek tiesiogiai, tiek nuotoliu) ir diskutuoti  visiems aktualiomis temomis. Sklandžiu darbu tarptautinės savaitės lektorių paskaitose rūpinosi bei tam skirtuose renginiuose dalyvavo šie lektoriai: Sigita Leistrumienė, Danutė Belazarienė, Vytenis Končius, Jūratė Helsvig, Halina Klupšienė, Violeta Žemaitienė ir Jūratė Patackaitė.

Šių metų tarptautinės savaitės susitikimai su kolegomis buvo ypatingi ir tik patvirtino tai, kas vienija įvairių šalių akademinę bendruomenę: neapykanta prievartai ir laisvės siekimas!

Užsienio kalbų centro informacija

Nuotraukos: lektorių Ingridos Galkauskienės ir Jūratės Patackaitės